eldiario.es

Focos

Oriol Puig

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 31

Cuanta más represión, más rebeldía

La música es el primer elemento que necesita un movimiento. Es probablemente la primera razón para acabar rompiendo las cadenas. Y los enemigos de la libertad, también enemigos de la cultura, lo saben bien. Siempre lo han sabido. Muchas canciones han generado revueltas. Vivimos tiempos de justicia corrupta y olor posfranquista. Muchas voces se ven amenazadas. Un caso flagrante es el del rapero mallorquín Valtonyc, procesado por la Audiencia Nacional española por el simple hecho de expresar unas ideas a través de sus canciones. Sin olvidar las recientes condenas a Cassandra Vera y César Strawberry para hacer tuits y canciones que contradicen los derechos fundamentales pactados en la Constitución de 1978 y en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

Seguir leyendo »

Quanta més repressió, més rebel·lia

La música és el primer element que necessita un moviment. És probablement la primera raó per acabar trencant les cadenes. I els enemics de la llibertat, massa sovint, també enemics de la cultura, ho saben bé. Sempre ho han sabut. Moltes cançons han generat revoltes. Vivim temps de justícia corrupta i flaire postfranquista. Moltes veus es veuen amenaçades. Un cas flagrant és el del raper mallorquí Valtonyc, processat per l'Audiència Nacional espanyola pel simple fet d'expressar unes idees a través de les seves cançons. Sense oblidar les recents condemnes a Cassandra Vera i César Strawberry per fer tuits i cançons que contradiuen als drets fonamentals pactats en la Constitución de 1978 i en la Declaració Universal de Drets Humans de 1948.

Seguir leyendo »

Històries íntimes i personals, confessions en Primera Persona

Sis anys de vida han fet del Primera Persona una cita ineludible de l'agenda cultural barcelonina mantenint els mateixos principis fundacionals: mostrar històries íntimes i personals –en forma de monòlegs, concerts, lectures i espectacles–, que han estat ideats en exclusiva per al festival, amb la font d'una matèria primera privilegiada. En aquests sis anys d'anècdotes, propostes i sorpreses, les línies mestres no només s'han corroborat, sinó que han crescut a mida que ha crescut també el públic, cada vegada més expectant, exigent i nombrós, tal com demostra el ritme d’entrades per les sessions de divendres i dissabte. La fórmula del Primera Persona és la mateixa que en les anteriors edicions. Dues jornades, dues sessions. Els seus directors, Kiko Amat i Miqui Otero, demanem propostes úniques a grans noms, detecten noves veus amb moltes coses a dir i mostren l’aproximació en primera persona a la música i la literatura actuals.

Seguir leyendo »

Historias íntimas y personales, confesiones en Primera Persona

Seis años de vida han hecho del Primera Persona una cita ineludible de la agenda cultural barcelonesa manteniendo los mismos principios fundacionales: mostrar historias íntimas y personales -en forma de monólogos, conciertos, lecturas y espectáculos-, que han sido ideados en exclusiva para el festival, con la fuente de una materia prima privilegiada. En estos seis años de anécdotas, propuestas y sorpresas, las líneas maestras no sólo se han corroborado, sino que han crecido a medida que ha crecido también el público, cada vez más expectante, exigente y numeroso, tal como demuestra el ritmo de entradas para las sesiones del viernes y sábado. La fórmula del Primera Persona es la misma que en las anteriores ediciones, dos jornadas, dos sesiones por día. Sus directores, Kiko Amat y Miqui Otero, piden propuestas únicas a grandes nombres, detectan nuevas voces con muchas cosas que decir y muestran la aproximación en primera persona a la música y la literatura actuales.

Seguir leyendo »

cabosanroque exploren Joan Brossa

Van començar fent petits instruments, passant d’un instrument a un altre, fent reversi­ons, evolucions… Fins que, un dia, es van tro­bar carretejant rentadores. I fins ara, que tenen tota una orquestra mecànica. És cert que amb un sampler ho tindrien resolt. Però amb els instruments que fan tenen una manera de tocar especial, amb imperfeccions, amb sonoritat i textura pròpies i diferents de qualsevol altre instrument. Tot i ser maquines són més “humanes”. Procuren que els projectes que fan durin força, ja que dediquen molt de temps i hores de feina per realitzar-los, aproximadament un any i mig. “Tampoc tindria sentit anar canviant cons­tantment de projecte, ja que gastaríem moltes energies per a no fer res de nou”, asseguren. Des que van començar, Laia Torrents i Roger Aixut, cabosanroque, no saben si fan arts escèniques, música, o res, o tot alhora. Ubicar-los no és gens senzill.

Seguir leyendo »

Llibres per entendre i canviar el món

Els llibres surten al carrer. Els nostres llibreters ens oferiran les principals novetats de la temporada. Probablement ens serà més fàcil localitzar aquells títols que vénen acompanyats d’una campanya publicitària més o menys potent. Però sense gaire esforç, just amb una mica d’interès, també podrem trobar llibres i publicacions que han estat escrits per remoure consciències, per suscitar una mirada crítica davant el món i els seus problemes, per estimular una actitud compromesa, per suscitar la revolta o per contagiar la solidaritat. Llibres que volen ser una llavor per canviar el món. Heus aquí alguns suggeriments.

Seguir leyendo »

Libros para entender y cambiar el mundo

Los libros salen a la calle. Nuestros libreros nos ofrecerán las principales novedades de la temporada. Probablemente nos será más fácil localizar aquellos títulos que vienen acompañados de una campaña publicitaria más o menos potente. Pero sin mucho esfuerzo, justo con un poco de interés, también podremos encontrar libros y publicaciones que han sido escritos por remover conciencias, para suscitar una mirada crítica ante el mundo y sus problemas, para estimular una actitud comprometida, para suscitar la revuelta o por contagiar la solidaridad. Libros que quieren ser una semilla para cambiar el mundo. He aquí algunas sugerencias.

Seguir leyendo »

Barcelona desapareguda, una inmersión al pasado

Aportar a diario un toque de nostalgia a sus seguidores en Facebook, Twitter e Instagram con imágenes históricas de la capital catalana. Este era el objetivo de Barcelona desapareguda y de su impulsor; Giacomo Alessandro, un arquitecto de origen sardo que murió el año pasado con 39 años de una leucemia. Natural de Porto Torres, llegó a Barcelona en 2009, donde cursó el máster Laboratorio de la Vivienda del Siglo XXI en la UPC en 2013. De manera altruista quiso extender en Barcelona una iniciativa que ya había emprendido en su tierra natal, Porto Torres Sparita, donde recogía fotografías antiguas del municipio.

Seguir leyendo »

Barcelona desapareguda, una immersió al passat

Aportar a diari un toc de nostàlgia als seus seguidors a Facebook, Twitter i Instagram amb imatges històriques de la capital catalana. Aquest era l’objectiu de Barcelona desapareguda i del seu impulsor; Giacomo Alessando, un arquitecte d'origen sard que va morir l’any passat amb 39 anys d’una leucèmia. Natural de Porto Torres, va arribar a Barcelona l'any 2009, on va cursar el  màster Laboratori de l'Habitatge del Segle XXI a la UPC el 2013. De manera altruista va voler estendre a Barcelona una iniciativa que ja havia emprès a la seva terra natal, amb Porto Torres Sparita, on recollia fotografies antigues del municipi.

Seguir leyendo »

Víctor Sala; "El imaginario colectivo del público se dirige más a las series de televisión que en el cine"

Las series han pasado de ser un producto de consumo popular a ser un fenómeno casi de culto que en algunos casos ha llegado hasta museos y salas de exposiciones, protagoniza numerosos festivales alrededor, como el que se celebra en Barcelona cada primavera, el Serielizados Fest, un proyecto de Víctor Sala y Betu Martínez que ha ido creciendo a partir de la página web y la revista serielizados.com, y que en la última edición llevó a Barcelona a Dan Harmon, el creador de series como Community y Rick & Morty.

El proyecto Serielizados nació con el reto que los artículos periodísticos que hablaban de series pasaran de la sección de ocio y televisión de los periódicos a la de cultura, como se hace con el cine. "Se considera el cine como arte, incluso películas del domingo por la tarde, así que ¿por qué no pasa lo mismo con las series de televisión?, se pregunta Víctor Sala. "Finalmente ha sido el público quien lo ha percibido y las cadenas de televisión han marcado sus propias líneas, aparte de que ahora hay una extraordinaria hornada de guionistas que se dedican a escribir series", añade.

Seguir leyendo »