eldiario.es

Menú

"El model de comerç actual genera grans danys culturals, socials i econòmics”

Patrícia Cantarell (Oxfam Intermón) llegeix el Manifest de la Plataforma Pobresa Zero-Justícia Global

L’actual model d’intercanvis comercials genera més pobresa que riquesa ? O genera riquesa per uns i pobresa per d’altres?

El comerç hauria de fomentar l’intercanvi equitatiu però el model actual ens està mostrant que els intercanvis comercials provoquen grans danys culturals, socials i econòmics. I això es tradueix en més pobresa per les persones més febles i vulnerables.

Si el model d’intercanvi comercial per part de les empreses, acompanyat d’unes polítiques de regulació del mercat, estigués basat en el benestar de les persones per damunt dels interessos del negoci i els beneficis d’uns pocs, generaria riquesa per tothom. Però el model que predomina avui és un model que genera pobresa per una gran majoria de persones. Tot i que actualment l’economia mundial està creixent només se’n beneficien unes poques.

Seguir leyendo »

"El deute públic iŀlegítim provoca pobresa i desigualtat"

L'endeutament està relacionat amb la pobresa i la desigualtat? Com?

Històricament els països del sud global van començar el procés d'endeutament els anys setanta amb la crisi dels preus del petroli. Van demanar préstecs a organitzacions com el Fons Monetari Internacional simplement perquè els preus de les matèries primeres pujaven molt i no podien pagar-los. Els anys vuitanta, però, els preus de les matèries primeres van baixar i els interessos sobre els seus deutes van pujar posant a aquests països en una condició d'impossibilitat de repagar aquests préstecs i el deute total.

Per descomptat, l'endeutament, la pobresa i les desigualtats segueixen la mateixa tendència. Aquest mecanisme el van patir molts països del sud global, (per exemple, l'Argentina, el Brasil i Mèxic, els anys vuitanta). Es tracta de mecanismes en què un país pobre i amb desigualtat comença un procés amb institucions financeres internacionals (com l'FMI) demanant diners. Al final es queda amb un deute extern més alt i se l'obliga a aplicar mesures d'austeritat que fan a aquests països no solament més pobres sinó més desiguals. El que passa ara és que els mateixos mecanismes d'endeutament que han patit els països del sud global els estem veient en els països del sud europeu, com Espanya, Portugal i Grècia.

Seguir leyendo »

"Als barris desafavorits com més temps siguin a escola els nens i nenes, millor"

Pel director de Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants les desigualtats entre barris determinen l'èxit escolar

Cal educar sense deixar ningú enrere, segons ‘Pobresa Zero’. Com s’ha de fer això? Com es pot fer això?

Això és molt difícil. La primera cosa és tenir clar que la igualtat és que tots som desiguals. Si partim de la base que tots som desiguals hem de trobar els mecanismes adaptats a cada persona per facilitar la igualtat. La igualtat d’oportunitats, que és una expressió que fem servir molt, no és un fet que adquireixes i tens per sempre sinó que les persones a les quals els costa aconseguir-la es tornen a trobar constantment obstacles que els dificulta mantenir-la.

Com hauria de ser l’escola que serveixi millor per combatre la pobresa?

Seguir leyendo »

Patrícia Cantarell: “Dotze mesos després del Manifest contra la Pobresa les desigualtats han augmentat”

Patrícia Cantarell llegeix el nou Manifest de la Plataforma Pobresa Zero-Justícia Global a les portes del Parlament

El nou Manifest de la Plataforma Pobresa Zero-Justícia Global recorda el que es va elaborar fa un any, on assenyalava 12 fronts de lluita contra la pobresa. “12 mesos després: Les desigualtats augmenten”, es titula el nou manifest d’aquesta Plataforma, que agrupa més de 3.200 organitzacions de l’àmbit de l’acció social, la cooperació, la pau i els drets humans a Catalunya.

Patrícia Cantarell, responsable de Mobilització Social i Presència Pública d’Intermón Oxfam, va ser una de les persones encarregades de llegir-lo, a les portes del Parlament, el dia 17.

Quin és l’esperit del Manifest 2016 de Pobresa Zero-Justícia Social?

Seguir leyendo »

"Les transnacionals incorren en violacions dels drets humans i causen empobriment"

Mónica Vargas reclama que es vigili si les empreses catalanes respecten els drets humans quan inverteixen a l'exterior

L'onzè punt del Manifest de la Plataforma Pobresa Zero sobre els 12 fronts de lluita contra les desigualtats reclama que es retalli el poder de les transnacionals. Mónica Vargas considera que aquestes grans empreses incorren en violacions dels drets humans i provoquen empobriment. Vargas és membre del Transnational Institute Entrepueblos i el grup sobre Empreses i Drets Humans de lafede.cat.

Les transnacionals no ajuden a combatre la pobresa o, pitjor encara, la causen?

És la conclusió a la qual hem arribat en els estudis que hem desplegat des de diferents àmbits, tant a Catalunya, com a nivell estatal i internacional. Hem anat detectant els espais on es produeix una violació sistemàtica dels drets humans. L'empobriment està molt vinculat a la violació dels drets humans, als grans conflictes de justícia social i justícia ambiental. A tot arreu.

Seguir leyendo »

"No donem el 0,7% del PIB al desenvolupament però tenim un frau fiscal de 60.000 milions d’euros"

Patrícia Cantarell considera que amb els diners de l'evasió fiscal es podria potenciar la cooperació al desenvolupament

Com hauria de ser la cooperació internacional i justa que reclama la campanya contra la desigualtat 'Pobresa Zero'?

Cal situar-nos en el context actual del nostre món. Estem en un món on encara 900 milions d’habitants pateixen fam. On 21 milions realitzen treballs forçats i on el treball infantil afecta a més de 160 milions de nenes i nens. Actualment tenim el coneixement i les eines per evitar que això passi. Alguna cosa no funciona, alguna cosa va malament.

Des de la plataforma 'Pobresa Zero' demanem i exigim un canvi de model econòmic, un canvi que afavoreixi no només una minoria, que és el que està passant ara ja que malgrat que l’economia creix, les desigualtats també creixen i de forma escandalosa. Les 62 persones més riques del món acumulen la mateixa riquesa que 3.600 milions de persones. Això és un escàndol i podem evitar-ho.

Seguir leyendo »

"Cal una altra política migratòria basada en el respecte i la garantia dels drets humans"

La portaveu de 'Sos Racisme Catalunya', Alba Cuevas

El front de lluita de 'Pobresa Zero' contra les polítiques migratòries racistes ocupa sis línies en el Manifest d'aquesta plataforma. Què s'hi demana en aquestes sis línies?

Es demana que la política migratòria tingui en compte els drets humans i parteixi de la gran premissa que és el respecte i la garantia dels drets humans. I més concretament parla del tancament dels centres d'internament perquè és, entre d'altres, un dels exemples que hi ha una política migratòria que no respecta els drets humans.

Ens hem acostumat a parlar de 'refugiats' en comptes d''immigrants' els darrers temps. Establiu algun tipus de diferències entre uns i altres?

Seguir leyendo »

"Ja no es pot acceptar el salari mínim actual. S’ha de pujar fins els mil euros"

Ghassan Saliba, en una manifestació, davant la pancarta de Comissions Obreres

Quines són les reivindicacions que fa la campanya 'Pobresa Zero' en l'àmbit laboral i econòmic?

Hi ha moltes reivindicacions. 'Pobresa Zero' té 12 eixos per combatre la pobresa i entre ells hi ha el tema del mercat laboral. A partir de la crisi, els darrers anys, la política seguida pels governs pel que fa a la retallada de drets, la reforma laboral, la reforma de la llei de prestacions, ha comportat que moltes dones i homes treballin rebent uns sous inferiors al llindar de pobresa, a Catalunya i Espanya. Això és fruït de la reforma laboral, la baixada de salaris i la precarietat i la temporalitat.

A Catalunya, en un any s'han fet només 30.000 contractes indefinits i en canvi s'han signat 185.000 contractes temporals. Tot això afecta el nivell de vida. Les prestacions per desocupació han baixat des de 2012 a març de 2016 en un 31%.

Seguir leyendo »

“La societat civil ha detectat que cal un gir en el model d’atenció sociosanitària”

Juanma Rivera, de la Junta de Govern del Col·legi de Treball Social de Catalunya

“Tots els espanyols i els estrangers en territori nacional tenen dret a la salut i a l’assistència social, però els copagaments posen en perill l’equitat del sistema i són discriminatoris. L’envelliment de la població i els canvis en les estructures familiars requereixen un nou model d’atenció sociosanitària que superi la forta asimetria actual entre els drets i deures de les usuàries del sistema sanitari i les dels serveis socials. Ambdós han de ser públics i universals, basats en la solidaritat i el principi redistributiu, i finançats majoritàriament a través dels impostos amb un percentatge del PIB equivalent a la mitjana de la UE-15. L’atenció ha d’estar centrada en la persona i promoure la seva autonomia mitjançant la incorporació sistemàtica de la prevenció del risc sanitari i social”.

Aquest és el sisè front de lluita contra les desigualtats que esmenta el Manifest Pobresa Zero. Cada mes aprofundim en un d’aquests fronts de lluita. En aquest cas ens hi ajuda Juanma Rivera, de la Junta de Govern del Col·legi de Treball Social de Catalunya.

Els serveis socio-sanitaris no estan prou garantits actualment com a dret de la ciutadania?

Seguir leyendo »

“Cal simplificar el sistema de protecció social i que cada família rebi els ajuts que necessita”

Ramon Nicolau, assesor de la Fundació APIP ACAM i secretari de la Federació Catalana de Voluntariat Social

Un dels dotze fronts de lluita del Manifest de Pobresa Zero – Justícia Global és el desenvolupament d'un sistema de prestacions que garanteixi uns mínims per tothom. L'article 24.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya compromet l'administració a garantir uns ingressos mínims a tothom com a dret subjectiu, que més enllà de permetre una vida digna instauri el valor de l'autonomia personal com a objectiu central de les polítiques socials.

Ramon Nicolau, de la Fundació APIP-ACAM i secretari de la Federació Catalana de Voluntariat Social ens parla de l'abast de la reivindicació d'aquestes prestacions socials.

Què hem d'entendre quan el Manifest de Pobresa Zero recull que cal desenvolupar un sistema de prestacions que garanteixi uns mínims a tothom?

Seguir leyendo »