eldiario.es

Menú

El món dels llibres

“Incipit vita nuova”

En aquesta nova secció que avui encetem apareixeran ressenyes, lectures i consideracions sobre llibres, sobre l’ampli món del llibre en la nostra llengua i en altres llengües, des de la convicció que el llibre és un vehicle privilegiat de transmissió de saber i una font de plaer intel·lectual, d’eixamplament d’horitzons mentals, sense parió, per una sèrie de raons que s’aniran desgranant. O que hi apareixeran de manera implícita, comptant amb la complicitat del lector intel·ligent, al qual no caldrà insistir-li massa sobre la importància del llibre i la lectura, perquè n’és del tot conscient, sobretot si per ventura es sent atret i s’acosta als continguts que anirem desplegant. Sí que recordarem, arribat el moment, opinions molt fonamentades sobre aquestes qüestions, com les de George Steiner, Jorge Luís Borges o Joan Fuster, per exemple. Però tot al seu temps.

Vull fer referència, en aquestes pàgines, a llibres acabats de publicar, als nous llibres que marquen tendència, que són objecte de lectura compartida i de debat –als petits cercles on això, tan radical i tan fecund, encara es manté-, que són d’una actualitat roent.

Seguir leyendo »