eldiario.es

9

Síguenos:

Boletines

Boletines

María do Carme García-Negro

Profesora Ad Honorem de Ciencias Económicas de la Universidade de Santiago de Compostela.

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 0

Virus global, economía global

Non é preciso lembrar aquela maldición chinesa de “ogallá che toque vivir tempos interesantes”, xa que, á parte da aparente contraditio in se, é moi acaída ao humor galego: significa xusto o contrario do que expresa. Por isto non imos deixar que o vórtice de acontecementos que se van sucedendo día a día coa orixe no virus famoso, nos arrastre pola pendente da sinrazón ou, o que é igual, por calquera sentimento que abafe o raciocinio. Os gobernantes responsábeis de tomar medidas políticas para controlar a evolución da pandemia, agora poñendo a venda antes da ferida -neste caso a crítica-, perden moitos minutos de comunicación pública en chamar pola unidade, a solidariedade e a responsabilidade individual diante dun acontecemento que, dise, nos atinxe a todos. Si, efectivamente, todos podemos ser contaxiados, pero é responsabilidade política, é un deber do goberno, e de cada unha das súas instancias, tomar de modo dilixente as medidas precisas para evitar a todo custe a propagación da epidemia.

O único avaliábel, polo tanto, é a adecuación das medidas adoptadas cara a contención do contaxio. E aí é onde podemos (por agora si) criticar as medidas tomadas en tempo, forma e contido. Temporalmente chegaron tarde. Despois dun mes sen se enteirar (ou facendo burla irresponsábel dos chineses), inundando os medios de comunicación de declaracións que ían da autocompracencia á soberbia sobre o sistema sanitario que temos, pasouse á declaración de estado de alarma, sen se acompañar das medidas económicas requiridas nun caso deste tipo.

Seguir leyendo »