Psicologia de l'Educació, Coordinadora del Grau d'Educació Infantil de la UAB i mare