eldiario.es

9

CATALUNYA

La Generalitat mantiene la asistencia sanitaria a los inmigrantes pero excluye a los más vulnerables

El conseller de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, en una imagen de archivo (Edu Bayer)

El pasado agosto, la Generalitat de Catalunya tomó una decisión a contracorriente del resto del Estado respecto a la atención sanitaria a los inmigrantes. Mientras el gobierno español decidió excluir a las personas en situación irregular de este servicio público, el ejecutivo dirigido por Artur Mas decidió continuar incluyendo a este colectivo, igual que en Andalucía, Asturias y Euskadi.

El gobierno central pretendía, con el polémico decreto-ley 16/2012, atajar el problema del turismo sanitario y así disminuir los gastos de la sanidad pública. Pero ese reglamento convirtió un sistema sanitario basado en la universalidad en uno reservado a los asegurados. El conseller de Salud, Boi Ruiz, amplió entonces ese derecho a todos los que llevaran más de tres meses empadronados en municipios catalanes. Sin embargo, una lectura exhaustiva de los detalles del reglamento revela que ciertos colectivos sí quedan excluidos.

La plataforma 'Sanitat per tothom' -'Sanidad para todos', en castellano-, que aglutina a diversas entidades del sector, alerta que las personas no empadronadas, las más vulnerables, estarán excluidas de la atención sanitaria. Este caso se puede dar en personas que no tienen contrato de alquiler, por ejemplo, o que no han podido renovar su empadronamiento (el reglamento catalán exige un periodo contínuo de presencia en el padrón), además de mujeres en situación de trata o bien de personas sin techo.

Seguir leyendo »

Els farmacèutics clamen contra els impagaments de la Generalitat

Una pancarta de la manifestació dels farmacèutics a Barcelona / CARMEN SECANELLA

Les bates blanques han tornat a ocupar la plaça Sant Jaume de Barcelona, ​​però en lloc d'infermeres i metges, avui han estat els farmacèutics els que han expressat el seu descontentament pels reiterats impagaments per part del Govern català. L'administració no paga des de fa quatre mesos els medicaments que les farmàcies compren i subministren als seus clients, tot i el concert signat el 2010 que obliga la Generalitat a pagar en 35 dies. El conseller de Salut, Boi Ruiz, va anunciar la setmana passada el pagament del 30% de l'import corresponent al mes de gener. Quant als diners de novembre i desembre encara està pendent de pagament. Ruiz va prometre solucionar-ho a través d'un préstec de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) però no ha concretat cap data. En total, el Govern deu encara 270 milions d'euros a les farmàcies. 13 d'elles han hagut de tancar provisionalment per les dificultats financeres.

Tot i no ser habituats a aquest tipus de manifestacions, els farmacèutics s'han fet sentir amb xiulets i crits. "Volem dispensar però no podem pagar", "els medicaments dels ciutadans en perill" han estat alguns dels lemes de la concentració que ha comptat amb la participació de professionals de diverses localitats catalanes. El Col.legi de Farmacèutics de Tarragona va organitzar el transport dels seus afiliats en dos autobusos.

Los farmacéuticos no cobran desde noviembre pasado.

Els farmacèutics no cobren des del novembre passat / CARMEN SECANELLA


Gerard Adell, titular d'una oficina de farmàcia a Sant Andreu de la Barca, va fer el viatge a Barcelona amb els seus tres empleats. "Si no paguéssim de la nostra butxaca, els clients no podrien tenir ni aspirina" diu. "De moment, faig front a les despeses gràcies a crèdits i hipoteques, fins i tot he hagut de vendre una casa", explica. Agraeix però la "bona voluntat" per part dels distribuïdors, que li estan donant facilitats per complir amb els pagaments.

Santi Rigol, de Piera, es diu "indignat" pels impagaments de l'administració: "Que els polítics es posin al nostre lloc, que se sacrifiquin 3 o 4 mesos de sou, a veure com els hi va!"

Seguir leyendo »

Los farmacéuticos claman contra los impagos de la Generalitat

Una pancarta de la manifestación de los farmacéuticos en Barcelona / CARMEN SECANELLA

Las batas blancas han vuelto a ocupar la plaça Sant Jaume de Barcelona, pero en lugar de enfermeras y médicos, hoy han sido los farmacéuticos los que han expresado su descontento por los reiterados impagos por parte del Gobierno catalán. La administración no paga desde hace cuatro meses los medicamentos que las farmacias compran y subministran a sus clientes, a pesar de que el concierto firmado en el 2010 obliga la Generalitat a pagar en 35 días. El conseller de Salut, Boi Ruiz, anunció la semana pasada el pago del 30% del importe correspondiente al mes de enero. En cuanto al dinero de noviembre y diciembre todavía está pendiente de pago. Ruiz prometió solucionarlo a través de un préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) pero no ha concretado ninguna fecha. En total, el Govern debe todavía 270 millones de euros a las farmacias. 13 de ellas han tenido que cerrar provisionalmente por las dificultades financieras.


Poco habituados a este tipo de manifestaciones, los farmacéuticos se han hecho sin embargo oir con silbatos y gritos. “Queremos dispensar pero no podemos pagar”, “los medicamentos de los ciudadanos en peligro” han sido algunos de los lemas de la concentración que ha contado con la participación de profesionales de varias localidades catalanas. El Colegio de Farmacéuticos de Tarragona organizó el transporte de sus afiliados en dos autobuses.

Seguir leyendo »

Can Ruti: tiendas contra tijeras

Trabajadores y usuarios ocupan el vestíbulo del hospital Can Ruti de Badalona. /CARMEN SECANELLA

"No a la sanidad privada, queremos la pública". Gritos, canciones, bailes, "chorizada" popular: la protesta de los trabajadores del hospital Germans Trias i Pujol de Badalona -más conocido como Can Ruti- contra los recortes ha transcurrido este martes en un ambiente festivo. "No podemos dejar de atender a los pacientes, así que nos manifestamos de otras maneras", explica Lola, auxiliar de enfermería en pediatría. La protesta en Can Ruti se enmarca dentro de una jornada de acciones en varios hospitales catalanes en defensa de la sanidad pública y de las condiciones laborales de sus trabajadores. Los hospitales de Vall d'Hebron, de Bellvitge y el Moisés Broggi de Sant Joan Despí figuran entre los otros centros movilizados.

El principal motivo del enfado de los trabajadores es la nueva jornada laboral establecida por el Instituto Catalán de la Salud (ICS). A principios de este mes, el ICS determinó que la jornada pasaría de 35 a 37,5 horas semanales sin aumento del sueldo, en aplicación de la legislación estatal. Pero los sindicatos denuncian que el volumen anual se ha fijado en 1664 horas, una cifra diferente de la que se aplica en otras administraciones públicas. Las negociaciones con los representantes de los trabajadores terminaron sin acuerdo pero los sindicatos denunciaron la rotura "unilateral" de las conversaciones por parte del ICS. Los trabajadores se oponen también a la reducción de 9 a 3 los días de asuntos personales.

Los sindicatos denuncian que este aumento de la jornada laboral provocará una reducción del número de suplentes que equivale a un "ERE encubierto". También reiteran su reivindicación de 40 horas anuales de formación. En cuanto a la atención a los usuarios, denuncian situaciones de colapso en las urgencias y altas "precipitadas" de pacientes.

Seguir leyendo »

Can Ruti: tendes contra tisores

Can Ruti: tendes contra tisores / CARMEN SECANELLA

“No a la sanitat privada, volem la pública”. Crits, cançons, balls, “xoriçada” popular: la protesta dels treballadors de l’hospital Germans Trias i Pujol de Badalona -més conegut com a Can Ruti- contra les retallades ha transcorregut aquest dimarts en un ambient festiu. “No podem deixar d’atendre els pacients, així que ens manifestem d’altres maneres”, explica la Lola, auxiliar d’infermeria en pediatria. La protesta a Can Ruti s’enmarca dins d’una jornada d’accions a diversos hospitals catalans en defensa de la sanitat pública i de les condicions laborals dels seus treballadors. Els hospitals de la Vall d’Hebron, de Bellvitge i el Moisés Broggi de Sant Joan Despí figuren entre els altres centres movilitzats.

El principal motiu de l'emprenyada dels treballadors és la nova jornada laboral establerta per l’Institut Català de la Salut (ICS). A principis d’aquest mes, l’ICS va determinar que passaria de 35 a 37,5 hores setmanals sense augment del sou, en aplicació de la legislació estatal. Però els sindicats denuncien que el volum anual s’hagi fixat en 1664 hores, una xifra diferent de la que s’aplica en altres administracions públiques. Les negociacions amb els representants dels treballadors van acabar sense acord però els sindicats van denunciar el trencament “unilateral” de les converses per part de l’ICS. Els treballadors s’oposen també a la reducció de 9 a 3 els dies d’assumptes personals.

Els sindicats denuncien que aquest augment de la jornada laboral provocarà una reducció del número de suplents que equival a un “ERO encobert”. També reiteren la seva reivindicació de 40 hores anual de formació. Pel que fa a l’atenció als usuaris, denuncien situacions de col.lapse a les urgències i altes “precipitades” de pacients.

Seguir leyendo »

Los farmacéuticos catalanes saldrán a la calle para denunciar los impagos de la Generalitat

Las farmacias catalanas saldrán a la calle para reclamar los impagos de la Generalitat.

Tal como decidieron en una votación este martes, los farmacéuticos catalanes saldrán a la calle para denunciar los impagos reiterados de la Administración. La concentración se realizará el próximo 21 de marzo en la plaza Sant Jaume de Barcelona. Los farmacéuticos no cobran desde hace más de 120 días, en lugar de los 35 días previstos según un concierto firmado con la Generalitat el año 2010. Las otras acciones previstas son una recogida de firmas entre los clientes para llevarlas al Parlamento y la reclamación judicial de los intereses de demora.

Por su parte, el Gobierno ha decidido hacer un primer gesto y efectuó ayer el pago del 30% del importe correspondiente al mes de enero y anunció que el 70% restante se pagará a finales de este mes. La factura total del mes de enero es de 108 millones de euros. Por lo que respecta a la deuda de noviembre y diciembre, la conselleria de Salud explica que pedirá un préstamo al Instituto de Crédito Oifcial (ICO), pero aún no ha concretado ninguna fecha.

El Consejo del Colegio de Farmacéuticos de Cataluña también ha anunciado que hará acciones conjuntas con dos patronales de la sanidad privada para defender los profesionales y centros concertados. La colaboración se plasmará de momento en un manifiesto conjunto.

Seguir leyendo »

Els farmacèutics sortiran al carrer per denunciar els impagaments de la Generalitat

Les farmàcies catalanes sortiran al carrer.

Tal com van decidir en una votació aquest dimarts, els farmacèutics catalans sortiran al carrer per denunciar els impagaments reiterats de l’Administració. La concentració es farà el proper 21 de març a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Els farmacèutics no cobren des de fa més de 120 dies, enlloc dels 35 dies previstos segons un concert signat amb la Generalitat l’any 2010. Les altres accions previstes són la recollida de firmes entre els clients per portar-les al Parlament i la reclamació judicial dels interessos de demora.

Per la seva banda, el Govern ha decidit fer un primer gest i va efectuar ahir el pagament del 30% de l’import corresponent al mes de gener i va anunciar que el 70% restant es pagarà a finals d’aquest mes. La factura total del mes de gener és de 108 milions d’euros. Pel que fa al deute de novembre i desembre, la conselleria de Salut explica que demanarà un prèstec a l’Institut de Crèdit Oifcial (ICO) però encara no ha concretat cap data.

El Consell de Col.legis Farmacèutics de Catalunya també ha anunciat que farà accions conjuntes amb dos patronals de la sanitat privada (l'Unió Catalana d'Hospitals i el Consorci Sanitari Integral) per tal de defensar els professionals i centres concertats. La col·laboració es plasmarà de moment en un manifest conjunt.

Seguir leyendo »

Los farmacéuticos catalanes alertan de un posible desabastecimiento de medicamentos

Los farmacéuticos catalanes alertan de graves dificultades en los próximos meses si continúan los impagos por parte de la Generalitat y no descartan un desabastecimiento de medicamentos si la Administración no les da rápidamente una solución. Hace más de cuatro meses que no reciben el dinero de los medicamentos que compran para suministrar a sus clientes, una suma que la Generalitat les debería devolver a 35 días vista, según un concierto firmado en 2010. En total, la deuda acumulada asciende a más de 300 millones de euros. El presidente del Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña, Jordi de Dalmases, ha afirmado que 13 farmacias ya han tenido que cerrar provisionalmente por las dificultades financieras. El presidente de los farmacéuticos catalanes también ha dicho que algunos distribuidores han suspendido el suministro a cerca de 100 oficinas, aunque ha reconocido que esta cifra se debe concretar ya que una farmacia puede conseguir medicamentos de otros distribuidores o farmacias.

Ante estas dificultades, los profesionales han decidido tomar medidas para presionar al Gobierno. Decidieron este martes en una votación que organizarán una manifestación en la plaza Sant Jaume de Barcelona la próxima semana. También reclamarán los intereses de demora. Las reclamaciones deberán presentarse individualmente pero el Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña asesorará a sus miembros en este proceso. La otra medida aprobada para presionar la Administración será de recoger firmas entre los usuarios y presentarlas al Parlament. La propuesta de un cierre, tal y como se hizo el pasado 25 de octubre, se ha descartado pese a obtener el 51% de las votaciones. "Esta posibilidad no se ha considerado útil porque dificulta el servicio al ciudadano", ha explicado Dalmases.

El consejero de Salud, Boi Ruiz, advirtió ayer que no podía garantizar ningún plazo de pago a los farmacéuticos e insistió nuevamente en culpar al Gobierno central de estas dificultades. Los profesionales, sin embargo, no están convencidos por estas justificaciones: "el Gobierno debería ser el primero en cumplir las leyes que él mismo redacta", remarca Dalmases, que también resalta que "los farmacéuticos no les importa de quién es la culpa sino que se tiene que encontrar una solución "." Llevamos dos años de conversaciones y lo único que ha pasado es que la situación ha empeorado ", sentencia.

Seguir leyendo »

Els farmacèutics catalans alerten d’un possible desabastiment de medicaments

Els farmacèutics catalans alerten de greus dificultats els propers mesos si continuen els impagaments per part de la Generalitat i no descarten un desabastiment de medicaments si l’Administració no els dóna ràpidament una solució. Fa més de quatre mesos que no reben els diners dels medicaments que compren per subministrar-los als seus clients, una suma que la Generalitat els hauria de tornar a 35 dies vista, segons un concert signat el 2010. En total, el deute acumulat ascendeix a més de 300 milions d’euros. El president del Consell de Col.legis Farmacèutics de Catalunya, Jordi de Dalmases, ha afirmat que 13 fàrmacies ja han hagut de tancar provisionalment per les dificultats financeres. El president dels farmacèutics catalans també ha dit que alguns distribuïdors han suspès el subministrament a prop de 100 oficines, tot i que ha reconegut que aquesta xifra s’ha de concretar ja que una farmàcia pot aconseguir medicaments d’altres distribuïdors o farmàcies.

Davant d’aquestes dificultats, els professionals ha decidit prendre mesures per pressionar el Govern. Van decidir aquest dimarts en una votació que organitzaran una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona la propera setmana. També reclamaran els interessos de demora. Les reclamacions s’hauran de presentar individualment però el Consell de Col.legis Farmacèutics de Catalunya assessorarà els seus membres en aquest procés. L’altra mesura aprovada per pressionar l’Administració serà de recollir signatures entre els usuaris i presentar-les al Parlament. La proposta d’un tancament, tal i com es va fer el passat 25 d’octubre, s’ha descartat tot i obtenir el 51% de les votacions. “Aquesta possibilitat no s’ha considerat útil perquè dificulta el servei al ciutadà”, va explicar Dalmases.

El conseller de Salut, Boi Ruiz, va advertir ahir que no podia garantir cap termini de pagament als farmacèutics i va insistir novament en culpar el Govern central d’aquestes dificultats. Als professionals, però, no els convencen aquestes justificacions: “el Govern hauria de ser el primer en complir les lleis que ell mateix redacta”, remarca Dalmases, que també ressalta que “als farmacèutics no els importa de qui és la culpa sino que s’ha de trobar una solució". “Portem dos anys de converses i l’únic que ha passat és que la situació ha empitjorat”, ha sentenciat.

Seguir leyendo »

Los farmacéuticos, el otro colectivo sanitario en crisis

Las farmacias catalanas denuncian el ahogo económico reiterado por parte de la Generalitat. /CARMEN SECANELLA

"Ayer tuvimos que despedir a una trabajadora, cobramos el sueldo con retraso y tenemos que endeudarnos para poder comprar los medicamentos que suministramos a nuestros clientes". Esta es la situación de la farmacia Albert Tous, del barrio de Sant Martí de Barcelona, ​​según explica la hija del propietario y empleada Núria Tous. Su padre ni siquiera se ha pagado un sueldo este mes. Y es que hace cuatro meses que los farmacéuticos catalanes no cobran la parte del precio de los medicamentos a cargo de la Generalitat.

La movilización de los médicos, enfermeras y administrativos de la sanidad pública contra los recortes desde hace más de dos años ha tenido mucho eco a nivel mediático y social, pero el colectivo de farmacéuticos no ha hecho sentir todavía su voz. "Mucha gente cree que somos privilegiados", dice Núria. "Pero ahora, la percepción de la sociedad comienza a cambiar, la gente se da cuenta de nuestras dificultades".

Según el Consejo del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya, la deuda de la Administración hacia el sector asciende a 302,7 millones de euros. Esta entidad explica que cobran actualmente a 120 días vista, aunque el concierto firmado en abril de 2010 con la Administración obliga a la Generalitat a pagar a 35 días. Es decir, se cuadruplican los plazos reales de pago. El Consejo alerta así de las "graves dificultades para continuar disponiendo de medicamentos". "Los farmacéuticos estamos asumiendo el coste de los fármacos dispensados ​​con nuestros propios recursos, cuando ésta es una responsabilidad de la administración pública", añade en un comunicado.

"Yo conozco compañeros que han tenido que vender su propio patrimonio para hacer frente a los gastos", afirma Núria. "Nosotros de momento conseguimos créditos por parte de los bancos pero no sabemos hasta cuando podremos financiarnos. Es cierto que se trata de un negocio privado, pero hacemos todo lo posible para suministrar medicamentos a nuestros pacientes, es un deber ético".

Medidas de presión

Los farmacéuticos ya hicieron huelga el pasado 25 de octubre, con un 80% de seguimiento, pero el impago reiterado por parte de la Administración hace que se planteen ahora nuevas medidas de presión. Una asamblea celebrada el 5 de marzo acabó con la formulación de cinco propuestas de acciones sometidas este martes a votación entre los más de 3.000 titulares de oficinas de farmacia de Cataluña. Iniciar acciones legales, convocar una manifestación unitaria, recoger firmas para pedir al Parlamento que la Administración priorice el pago de los medicamentos ya dispensados, el cierre de oficinas y la denuncia del concierto son las medidas que los farmacéuticos podrían emprender a partir de la votación de ayer. Los resultados se conocerán este miércoles.

El consejero de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, respondió hace unos días a la petición de los farmacéuticos: "No tenemos dinero y aunque todos vengan a llamar a la puerta de la Generalitat difícilmente podremos dar respuesta". Insistió que la Administración catalana no tiene dinero ya que el Gobierno central no paga el dinero pendientes e invitó a los farmacéuticos a sumarse a su petición: "Si vamos todos juntos a picar donde hay dinero, nuestra reclamación será más fuerte".

Seguir leyendo »