eldiario.es

9

CATALUNYA

Matemàtiques, gratis i divertides, fins a cap d'any

Una empresa catalana ofereix accès al seu entorn digital d'aquesta matèria per incentivar el seu aprenentatge

És unainiciativasolidàriaambdatade caducitat:expiraràquanho faci el 2012.Pensadaper alsnensielspares queesbarallenamblesmatemàtiquescadatarda quan tornende l'escola.Ipermettenirtot elcontingutcurriculard'EducacióPrimàriad'aquestamatèriaa l'abastd'unclic.

Aixòofereixl'empresacatalanaUniversalDidacticsque,fins a finald'any,permetaccésgratuïtal seuentorndigitalMatematics,un programautilitzatpermésde 64.000nensanivellmundialitambé pernombrosesescolesperreforçar l'aprenentatgeil'ensenyament delesmatemàtiques.

Elsalumnespoden revisarconceptesexplicatsa classe(sumes,restes,divisions...),resoldreproblemesiactivitatsiferelsdeuresestablertspelprofessor,de manera interactiva,personalitzadaipretesamentmésdivertida.

Els interessatspodenaccedirgratuïtamentaaquestprograma a lasegüentpàginaweb:www.matematics.es.Apartir de l'1de gener,tornaràa ser depagament.

Muy Bien, has hecho Like

¿Qué tipo de error has visto?
¿La sugerencia que quieres realizar no está entre estas opciones? Puedes realizar otro tipo de consultas en eldiario.es responde.
Error ortográfico o gramatical Dato erróneo

¡Muchas gracias por tu ayuda!
El equipo de redacción de eldiario.es revisará el texto teniendo en cuenta tu reporte.

Comentar

Enviar comentario

Comentar

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha