La Diputació de València busca un enòleg: 90 temes per a una borsa de treball a l’Escola de Requena

Escola d'Enologia de Requena.

La Diputació de València, que presideix el socialista Toni Gaspar, ha convocat un procés selectiu per a una borsa de treball d’enòleg a l’Escola de Viticultura i Enologia de Requena. Entre les funcions del lloc, el Butlletí Oficial de la Província de València destaca la planificació del curs, la preparació de les classes o el disseny d’estratègies d’ensenyament i aprenentatge, entre altres. Entre els requisits necessaris per a optar a la borsa figura el grau mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i el títol de llicenciatura o grau en enologia.

Els aspirants disposen d’una hora per a la preparació de quatre punts d’una unitat didàctica. “Aquest exercici tindrà per objecte la comprovació de l’aptitud pedagògica de la persona aspirant i el seu domini de les tècniques necessàries per a l’exercici docent”, diu el decret de la Presidència de la Diputació de València, signat per la diputada de l’àrea d’Administració General, Pilar Molina.

A més dels 18 temes de matèries comunes, la prova inclou 71 matèries específiques sobre enologia, entre les quals destaquen la verema, el processament del raïm, l’elaboració de vins negres, blancs i espumosos, la vinificació de caldos ecològics i biodinàmics o la criança en fusta i botella.

Els temes específics també abasten les denominacions d’origen valencianes, les plagues i les tècniques instrumentals d’anàlisis.

L’Escola de Viticultura i Enologia de Requena, creada per la Diputació de València el 1960, recull la tradició d’ensenyaments vitivinícoles que des del 1920 es feien en aquesta ciutat. Des del curs 1961-1962 han cursat estudis en el centre mes de 35 promocions de capatassos cellerers viticultors.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats