El Govern valencià prepara una llei de barris per a blindar serveis públics i protegir els centres històrics

La Generalitat Valenciana prepara una llei que organitze els barris des del punt de vista arquitectònic, urbanístic i social. La Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica planteja un model d’ordenació urbana que tinga en compte les necessitats dels habitants de cada zona, la seua població pel que fa a quantitat i demografia, i protegisca els centres urbans com a elements identitaris.

El plantejament del departament dirigit pel vicepresident segon, Héctor Illueca, passa per considerar alguns elements arquitectònics i els barris antics de les ciutats com un senyal d’identitat, una manera de frenar, fins i tot revertir, processos que mal anomenats gentrificadors han convertit els centres urbans en parcs temàtics. La turistificació i la proliferació de franquícies, amb elements visuals idèntics, fan que en algunes capitals hi haja espais indistingibles entre si, amb la pèrdua de valor cultural que comporta.

El projecte legislatiu, que va eixir a exposició pública l’abril passat, advoca per garantir equipaments que cobrisquen els serveis bàsics, potenciar elements identitaris, rehabilitar teixits urbans existents, fomentar el comerç de proximitat i augmentar les infraestructures urbanes verdes, cap a un model de ciutat més amable i habitable. La norma vol dotar d’una certa estabilitat les intervencions i evitar la degradació dels barris, així com introduir els processos participatius en aquests projectes. La idea apel·la al “paper estructurador” dels equipaments en la configuració de la ciutat i el barri per a aconseguir “aportar un valor afegit capaç de generar elements identitaris i d’influir sobre els sentiments d’identificació amb un lloc concret”. És a dir, com teixir barris cohesionats per evitar un efecte segregador, que impacte en la igualtat d’oportunitats. Que el codi postal no resulte tan determinant.

La Conselleria d’Habitatge sol·licitarà en el pròxim ple la tramitació de la norma amb caràcter urgent per a mobilitzar fons europeus com més prompte millor. La norma s’empara en el Mecanisme de Reconstrucció i Resiliència, l’eina del Govern per a canalitzar els fons europeus Next Generation, a què Brussel·les ha marcat terminis estrictes. Així doncs, justifica aquest departament, es fa necessari tramitar-la “com més prompte millor”.

La Generalitat Valenciana prepara una llei que organitze els barris des del punt de vista arquitectònic, urbanístic i social. La Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica planteja un model d’ordenació urbana que tinga en compte les necessitats dels habitants de cada zona, la seua població pel que fa a quantitat i demografia, i protegisca els centres urbans com a elements identitaris.

El plantejament del departament dirigit pel vicepresident segon, Héctor Illueca, passa per considerar alguns elements arquitectònics i els barris antics de les ciutats com un senyal d’identitat, una manera de frenar, fins i tot revertir, processos que mal anomenats gentrificadors han convertit els centres urbans en parcs temàtics. La turistificació i la proliferació de franquícies, amb elements visuals idèntics, fan que en algunes capitals hi haja espais indistingibles entre si, amb la pèrdua de valor cultural que comporta.

El projecte legislatiu, que va eixir a exposició pública l’abril passat, advoca per garantir equipaments que cobrisquen els serveis bàsics, potenciar elements identitaris, rehabilitar teixits urbans existents, fomentar el comerç de proximitat i augmentar les infraestructures urbanes verdes, cap a un model de ciutat més amable i habitable. La norma vol dotar d’una certa estabilitat les intervencions i evitar la degradació dels barris, així com introduir els processos participatius en aquests projectes. La idea apel·la al “paper estructurador” dels equipaments en la configuració de la ciutat i el barri per a aconseguir “aportar un valor afegit capaç de generar elements identitaris i d’influir sobre els sentiments d’identificació amb un lloc concret”. És a dir, com teixir barris cohesionats per evitar un efecte segregador, que impacte en la igualtat d’oportunitats. Que el codi postal no resulte tan determinant.

La Conselleria d’Habitatge sol·licitarà en el pròxim ple la tramitació de la norma amb caràcter urgent per a mobilitzar fons europeus com més prompte millor. La norma s’empara en el Mecanisme de Reconstrucció i Resiliència, l’eina del Govern per a canalitzar els fons europeus Next Generation, a què Brussel·les ha marcat terminis estrictes. Així doncs, justifica aquest departament, es fa necessari tramitar-la “com més prompte millor”.

La Generalitat Valenciana prepara una llei que organitze els barris des del punt de vista arquitectònic, urbanístic i social. La Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica planteja un model d’ordenació urbana que tinga en compte les necessitats dels habitants de cada zona, la seua població pel que fa a quantitat i demografia, i protegisca els centres urbans com a elements identitaris.

El plantejament del departament dirigit pel vicepresident segon, Héctor Illueca, passa per considerar alguns elements arquitectònics i els barris antics de les ciutats com un senyal d’identitat, una manera de frenar, fins i tot revertir, processos que mal anomenats gentrificadors han convertit els centres urbans en parcs temàtics. La turistificació i la proliferació de franquícies, amb elements visuals idèntics, fan que en algunes capitals hi haja espais indistingibles entre si, amb la pèrdua de valor cultural que comporta.