La portada de mañana
Acceder
Europa se conjura frente a Putin
Silencio y cabezas gachas en el colegio mayor de los cánticos machistas
OPINIÓN | 'No hay vertedero moral para tanto detritus', por Esther Palomera

El PP recorre contra la instal·lació d’un servei públic de foment de l’ocupació i la innovació en una base de la Marina de València

La Base en la qual se situarà un espai de LABORA per al foment de l'ocupació.

La junta de Govern local de l’Ajuntament de València va aprovar el 15 de juliol passat arrendar a Labora, el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, part de l’edifici de propietat municipal conegut com “La Base”, que va ser la seu de l’equip Alinghi en l’America’s Cup, situat a la Marina de València “amb l’objectiu de crear un espai compartit del Sistema Nacional d’Ocupació per a la innovació i l’experimentació en matèria d’orientació i emprenedoria per a l’ocupació”.

L’acord no va estar exempt de polèmica, ja que es va aprovar únicament amb els vots de Compromís, ja que els socis de Govern del PSPV s’hi van oposar en considerar que el model de gestió de la Marina, després de dissoldre’s el Consorci València 2007, està per acordar.

Amb tot, la polèmica no va anar a més. No obstant això, el PP tracta ara de frenar el projecte mitjançant la presentació d’un recurs de reposició contra l’acord esmentat pel fet de considerar-lo contrari a dret, i en sol·liciten per tant l’anul·lació.

L’objectiu de la cessió de part de La Base a Labora, entitat dependent de la Conselleria d’Economia, és “continuar impulsant la Marina com un pol d’atracció de la innovació i de dinamització dels barris marítims de València, una aposta per l’activitat econòmica arrelada al territori, que vol créixer gràcies al talent local, a les universitats i les institucions, com és el cas de Labora”.

L’edifici és de propietat municipal i està situat en un entorn accessible, amb facilitat d’accés i comunicació amb la resta de la ciutat, en un entorn de gran afluència de públic al costat dels barris del Grau i el Cabanyal-el Canyamelar.

Part de la planta baixa de La Base ja està ocupada pel Centre Mundial d’Alimentació Urbana Sostenible (Cemas), un espai desenvolupat per l’Ajuntament de València en col·laboració amb la FAO, l’Organització de Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació.

Ara, l’Ajuntament arrenda a Labora una superfície de 2.086,69 m², distribuïts entre la planta baixa i la primera planta de l’immoble per instal·lar-hi un Centre d’Orientació, Emprenedoria, Acompanyament i Innovació per a l’Ocupació (COE), per al qual farà obres de caràcter permanent i estructural que redundaran en benefici de l’edifici, per la qual cosa l’Ajuntament ha establit una carència de pagament durant els primers cinc anys del contracte.

Les obres d’habilitació que emprendrà Labora milloraran la il·luminació, la ventilació i la climatització, l’aïllament tèrmic, les mesures de seguretat, de prevenció d’incendis i l’eficiència energètica de l’edifici i tindran un cost estimat de més de quatre milions d’euros.

El recurs presentat pel PP i signat pel seu portaveu municipal, María José Catalá, i per la regidora, Paula Llobet, qüestiona, entre altres coses, la concessió directa de l’immoble sense obrir-se un concurs públic, i sobretot l’absència d’estudis de mercat que justifiquen la quantitat que Labora haurà d’abonar a l’Ajuntament en concepte de lloguer.

Segons consta en l’expedient municipal aprovat, per calcular la renda mensual que haurà d’abonar l’organisme s’ha pres com a referència el contracte d’arrendament de part de la planta baixa de l’edifici per a la ubicació de les oficines del Cemas, que es va fixar per a espais interiors en 3,75 euros el metre quadrat al mes i una vegada aplicat el descompte del 40% previst per a les institucions i ens públics en la celebració d’esdeveniments quedaria en 2,25 euros al mes.

Aplicant aquest preu de referència s’estableix una renda mensual de 4.690,55 euros al mes, més el 21% d’IVA, amb un període de carència de pagament de 5 anys a comptar des del dia de la signatura del contracte, atés que Labora destinarà aproximadament 4,2 milions d’euros a fer obres d’habilitació de caràcter permanent i estructural que redundaran en benefici de l’edifici i que en acabar el termini del contracte no donaran lloc a cap indemnització.

L’expedient adverteix que l’edifici està “en una zona del Pla Especial la Marina Reial Joan Carles I l’ordenació, els usos i les activitats de la qual són exclusius i excloents envers la resta de la ciutat de València, per la qual cosa no es poden tindre dades econòmiques de lloguers o vendes que no siguen els propis que maneja el Consorci València 2007”.

Sobre aquest tema, fonts municipals han explicat que l’Ajuntament té el deure de col·laborar amb les altres administracions, entre aquestes la de la Generalitat, en què s’integra Labora, entitat encarregada de gestionar les polítiques d’ocupació i formació professional i la intermediació entre oferents i demandants en el mercat de treball i l’orientació laboral a la Comunitat Valenciana.

“Encara que es podria haver aprovat una cessió d’ús gratuïta i directa, perquè la normativa vigent ho preveu, s’ha decidit fer servir les tarifes que venia emprant el Consorci València 2007, que gestiona l’espai de la Marina de València, atés que per les seues característiques especials –titularitat pública i absència d’oferta privada– no hi ha en aquest àmbit un mercat als preus del qual puga referir-se un estudi de mercat”, han afegit.

A més, han afirmat que “no pot equiparar-se el procediment seguit amb el que es tramita per a atorgar l’aprofitament per un particular de l’edifici. En el cas de Labora es tracta d’un organisme autònom de naturalesa administrativa de la Generalitat, que serveix a l’interés general, per la qual cosa l’ordenament preveu certes excepcions a la regla general del principi de rendibilitat i de la concurrència”.

Des del govern municipal han lamentat “que María José Català vulga impedir la instal·lació d’un centre públic de referència que ve a consolidar el hub d’innovació que està desenvolupant-se a la Marina i que ajudarà joves valencians amb projectes innovadors”.

Aquest projecte reforçarà “la col·laboració publicoprivada amb l’objectiu de donar oportunitats de treball als joves i de millorar la qualitat de vida de totes les persones a través de la innovació i de la creació de nous serveis en multitud d’àrees”.

Es tracta d’anar creant a la Marina de València “un pol d’atracció de talent que siga reconegut en tot Europa. De fet ja hi ha moltes empreses que estan instal·lant-se ací amb aquesta intenció, com Telefónica, CaixaBank (Insmonia) o Llançadora, entre altres projectes que aniran coneixent-se pròximament”.

Per aquest motiu, han afirmat que “és incomprensible l’actitud de dificultar i paralitzar un projecte així si no és perquè s’anteposen els seus interessos partidistes als de tota la ciutat de València”.

Espai compartit amb el Sistema Nacional d’Ocupació

El centre es convertirà en un espai compartit del Sistema Nacional d’Ocupació per a la innovació i l’experimentació en matèria d’orientació i emprenedoria per a l’ocupació.

Respon a la necessitat de compartir esforços entre les diverses entitats i projectes de l’àmbit de l’orientació i l’emprenedoria a totes les comunitats autònomes per a impulsar plans innovadors que fomenten la inserció laboral i l’ocupació de qualitat, de manera que continuem aprofundint en el caràcter innovador del districte format per la Marina de València focalitzant en aquesta part de la ciutat aquests aspectes.

En la primera planta se situarà la Sotsdirecció General d’Orientació i Intermediació Laboral amb tres serveis diferenciats, el de pàgines d’Orientació, el d’Orientació en línia a usuaris de Labora i de Prospecció- Espai Empreses. En total, comptarà amb uns 26 treballadors i dos directors.

També estarà en la primera planta la Direcció General d’Emprenedoria, Cooperativisme i Economia Social, responsable d’elaborar i executar els programes i les accions en aquestes matèries, que acollirà al voltant de 28 treballadors/es i dos directors/es. En l’espai reservat en el COE de la planta baixa s’habilitarà un espai de cotreball.

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats