eldiario.es

Menú

Sánchez va aprovar el 2013 que Calp urbanitzara un polígon dels que serien els seus sogres tres mesos després

El president de la Diputació d’Alacant va votar a favor, sent alcalde de Calp, d’una proposta de l’empresa dels seus futurs sogres

Una altra regidora va evitar participar en aqueixa votació per incompatibilitats establides en la llei

La proposta de l’empresa era donar per caducada la urbanització de la zona del Pou Roig 16 anys després d’haver-se començat

- PUBLICIDAD -
César Sánchez, entre García Margallo y Javier Moliner

César Sánchez, entre García-Margallo i Javier Moliner Rubèn Peñalba / Alicante

El president de la Diputació d’Alacant i alcalde de Calp, César Sánchez, del PP, va votar el setembre del 2013, com a primer edil, per donar per caducada la tramitació del polígon industrial del Pou Roig a instàncies de l’empresa Paviota, propietat dels que es convertirien en els seus sogres tres mesos després. Sánchez va donar amb això el vistiplau al fet que l’Ajuntament es fera càrrec de la gestió urbanística del polígon. El desembre del 2013, es va casar amb la filla dels propietaris.

La participació de Sánchez en aquella votació ha estat desvelada per la plataforma “Defenguem Calp”, arran de les informacions d’eldiario.es sobre la votació en la Diputació de l’abril passat en què també va participar Sánchez i per la qual es va donar llum verd a destinar fons de la Diputació a la reforma de la carretera estatal N-332 a Calp, que afecta els terrenys expropiats a la seua sogra.

Segons l’acta del setembre del 2013, a què ha tingut accés aquest diari, una de les regidores es va absentar basant-se en l’article 76 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, que assenyala: “Sense perjudici de les causes d’incompatibilitat establides per la llei, els membres de les corporacions locals hauran d’abstenir-se de participar en la deliberació, la votació, la decisió i l’execució de qualsevol assumpte quan concórrega alguna de les causes a què es refereix la legislació de procediment administratiu i contractes de les administracions públiques. L’actuació dels membres en què concórreguen aquests motius implicarà, quan s’haja determinant, la invalidesa dels actes en què hagen intervingut”.

Sánchez sí que va participar en la votació promoguda per l’empresa Paviota, pertanyent als que tres mesos després serien els seus sogres, propietària de terrenys a la zona del polígon que es volia promocionar i que va impedir continuar amb la urbanització privada en favor de la gestió municipal.

Ple del 2013

L’acord que es debatia aquell 13 de setembre de 2013 era denegar “l’aprovació del projecte d’urbanització del sector número 19 del pla parcial Pou Roig” i l’“arxivament del procediment relatiu al PAI de desenvolupament d’aquest pla parcial”.

En l’exposició de motius es relata que el PAI va sorgir per acord del ple el 1997 i que, després d’unes quantes vicissituds, inclosa una sentència del TJSCV que anul·lava aqueix acord del ple del 1997, s’arribava al març del 2010 en què s’instruïa expedient per a declarar la caducitat del PAI Sector Pou Roig. Així, al maig d’aqueix 2010, l’empresa Paviota va argumentar “la possibilitat de declarar la caducitat del programa amb iniciació d’un expedient nou de programació per gestió directa” per Ajuntament “per tal com és el més coincident amb l’interés públic municipal i l’interés dels propietaris”.

No obstant això, aqueixa postura no va ser mantinguda per l’Agrupació d’Interés Urbanístic Pou Roig, que va reclamar que es rebutjara la caducitat i que es plantejara “sense més demora” el projecte d’urbanització per a iniciar les obres.

Davant d’això, l’Ajuntament, tres anys després, l’abril del 2013, va sol·licitar a la Direcció Territorial de Carreteres un informe sobre la possibilitat d’aprovar el projecte. Però Carreteres ho va denegar “i va informar en sentit desfavorable, amb caràcter vinculant, l’Ajuntament de Calp perquè entre els punts quilomètrics 169+050 al 170+00, tram no urbà de la carretera N-332, terme municipal de Calp, execute les obres consistents en Projecte d’urbanització Pou Roig a Calp”.

L’informe “determinant” de la Direcció de Carreteres va situar el ple davant la disjuntiva següent: “Dos són els aspectes rellevants per a determinar l’estat en què es troba la tramitació del PAI del Sector Pou Roig: d’una banda, l’existència del tràmit per a aprovar el projecte d’urbanització del sector esmentat i, de l’altra, el procediment per a declarar la caducitat d’aquest PAI. El primer dels aspectes s’imposa sobre el segon, perquè la impossibilitat d’aprovar el projecte d’urbanització fa innecessari determinar si s’ha produït la caducitat o no”.

Finalment, aqueix ple del setembre del 2013 va aprovar per 14 vots, un dels quals el de César Sánchez, denegar l’aprovació del pla del Pou Roig i iniciar els tràmits per a gestionar-lo directament l’Ajuntament.

- PUBLICIDAD -

Comentar

Enviar comentario

Enviar Comentario

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha