eldiario.es

9

“Et vens en el mercat laboral, et vens en el matrimonial o et vens al carrer amb el cos, que potser la vagina és sagrada?”

L'escriptora i activista feminista Silvia Federici

Ompli sales allà on va. És una de les investigadores sobre les dones més rellevant de l’últim segle, reconeguda per les seues aportacions intel·lectuals sobre la divisió sexual del treball i la relació entre el treball domèstic de les dones i la prosperitat del capitalisme basada en l’explotació de la força reproductiva.

Silvia Federici (Parma, 1942) aterra a València per impartir una conferència en el II Congrés Internacional de Comunicació i Biopolítica de la Universitat de València. Sota el títol ‘Violència contra les dones i acumulació capitalista. Passat i present’, l’escriptora analitza les diferents formes de violències, des de la institucional i l’econòmica, que al seu parer promouen entitats com l’FMI o el Banc Mundial, fins a les noves caces de bruixes, que ja ha analitzat en el seu llibre més reeixit, Caliban i la bruixa: dones, cos i acumulació originària (2004 –edició original–).

La seua signatura contra la il·legalització del sindicat de prostitutes va generar controvèrsia i se li pregunta per això en acabar la intervenció. Federici, respon, es declara abolicionista de totes les formes d’explotació. “Una lluita feminista no pot dir que unes formes de prostitució estan bé i unes altres malament, ha de permetre’ns escapar de totes”, conclou en la conferència.

Seguir leyendo »

"Te vendes en el mercado laboral, te vendes en el matrimonial, o te vendes en la calle con tu cuerpo, ¿acaso la vagina es sagrada?"

49 Comentarios

La escritora y activista feminista Silvia Federici. / Marta Jara

Llena salas allá donde va. Es una de las investigadoras sobre las mujeres más relevante del último siglo, reconocida por sus aportaciones intelectuales sobre la división sexual del trabajo y la relación entre el trabajo doméstico de las mujeres y la prosperidad del capitalismo basada en la explotación de la fuerza reproductiva.

Silvia Federici (Parma, 1942) aterriza en Valencia para impartir una conferencia en el II Congreso Internacional de Comunicación y Biopolítica de la Universitat de València. Bajo el título 'Violencia contra las mujeres y acumulación capitalista. Pasado y presente’, la escritora analiza las distintas formas de violencias, desde la institucional y la económica que a su juicio promueven entidades como el FMI o el Banco Mundial hasta las nuevas cazas de brujas, que ya analizó en su libro más exitoso, Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación originaria (2004).

Su firma contra la ilegalización del sindicato de prostitutas causó controversia y se le pregunta por ello al finalizar su intervención. Federici, responde, se declara abolicionista de todas las formas de explotación. "Una lucha feminista no puede decir que unas formas de prostitución están bien y otras mal, debe permitirnos escapar de todas", concluye en la conferencia.

Seguir leyendo »

Las grietas del sistema: puntos de encuentro familiar y violencia machista

Punto de encuentro familiar de Valencia

En política y en la judicatura, “perdón” es una palabra difícil de pronunciar. Después de los últimos crímenes machistas que se han acumulado estas semanas, políticos y jueces han empezado a pedir perdón. Desde las instituciones que se dedican a proteger a los ciudadanos han comenzado a admitir que están fallando en garantizar la seguridad a un grupo extenso: las mujeres. Jueces, abogados, investigadores y expertas están de acuerdo en que el sistema no está funcionando, que no se valora bien el riesgo. Dos de cada tres españoles, según un sondeo de Metroscopia, opinan igual. La cuestión es dónde y por qué.

Desde varias asociaciones feministas en las que militan y trabajan abogadas, psicólogas o investigadoras tienen algunas respuestas y la mayoría apuntan a la justicia patriarcal. Este término recoge los mecanismos que cuestionan a las mujeres cuando denuncian una agresión o cuando se alegan razones basadas en estereotipos para hacer un juicio más moral que acorde a derecho. Justicia patriarcal significa que las mujeres no tienen credibilidad cuando narran su dolor.

Una de las grietas del sistema que estos colectivos denuncian está en los puntos de encuentro familiar, un recurso de intervención psicosocial ante las situaciones de “ruptura familiar”, entre las que se encuentra los casos de violencia de género. Los tribunales utilizan los recursos de puntos de encuentro cuando consideran necesario supervisar las relaciones de los menores con sus padres o familiares en las ocasiones en las que se presentan problemas en el cumplimiento del régimen de visitas. El Síndic de Greuges lleva investigando estos puntos y el servicio que prestan desde el pasado mes de noviembre y ha organizado en Alicante un encuentro de todos los defensores del pueblo para analizar la atención a las víctimas de violencia de género, incluyendo a los menores en esta categoría.

Seguir leyendo »

Els clevills del sistema: punts de trobada familiar i violència masclista

Punto de encuentro familiar de Valencia

En política i en la judicatura, “perdó” és una paraula difícil de pronunciar. Després dels últims crims masclistes que s’han acumulat aquestes setmanes, polítics i jutges han començat a demanar perdó. Des de les institucions que es dediquen a protegir els ciutadans han començat a admetre que estan fallant a l’hora de garantir la seguretat a un grup extens: les dones. Jutges, advocats, investigadors i experts estan d’acord que el sistema no funciona, que no es valora bé el risc. Dos de cada tres espanyols, segons un sondeig de Metroscopia, opinen igual. La qüestió és on i per què.

Des de diverses associacions feministes en què militen i treballen advocades, psicòlogues o investigadores tenen algunes respostes i la majoria apunten a la justícia patriarcal. Aquest terme recull els mecanismes que qüestionen les dones quan denuncien una agressió o quan s’al·leguen raons basades en estereotips per a fer un judici més moral que concorde amb el dret. Justícia patriarcal significa que les dones no tenen credibilitat quan narren el seu dolor.

Un dels clevills del sistema que aquests col·lectius denuncien està en els punts de trobada familiar, un recurs d’intervenció psicosocial davant les situacions de “ruptura familiar”, entre les quals hi ha els casos de violència de gènere. Els tribunals utilitzen els recursos de punts de trobada quan consideren necessari supervisar les relacions dels menors amb els pares o familiars en les ocasions en què es presenten problemes en el compliment del règim de visites. El Síndic de Greuges investiga aquests punts i el servei que presten des del mes de novembre passat i ha organitzat a Alacant una trobada de tots els defensors del poble per a analitzar l’atenció a les víctimes de violència de gènere, incloent-hi els menors en aquesta categoria.

Seguir leyendo »

Els punts violeta ja no són cosa de “feminazis”

Punto violeta de Cruz Roja

Els punts violeta ja són una realitat en els festivals de música. Després d’uns quants anys sent autogestionats pels col·lectius feministes, que col·laboraven amb Protecció Civil i amb l’organització dels esdeveniments, aquests espais que busquen que les dones se senten segures s’han anat acceptant com a part d’aquests.

Dels primers s’encarregaven voluntàries dels col·lectius locals, principalment joves que proporcionaven informació als que hi acudien a preguntar i buscaven pel festival possibles agressors. Segons contaven les responsables de l’espai en el Festivern, a vegades s’hi acostaven xavals joves a increpar-les amb insults com ara ”gihadistes de gènere”, l’arxiconegut “feminazi” i “bandarres” seguit de “malfollades”, “amargades” o qualsevol relatiu a la seua situació sexual.

Amb l’expansió de la consciència que ha propiciat el feminisme, enguany les institucions valencianes s’han sumat a la iniciativa i han buscat uns perfils més tècnics, amb personal de l’Institut de la Dona i de la Creu Roja. En el projecte per als concerts de Vivers, que formen part de la Fira de Juliol que organitza l’Ajuntament de València, participen 23 voluntàries de l’ONG en diferents torns.

Seguir leyendo »

Los puntos violeta ya no son cosa de "feminazis"

Punto violeta de Cruz Roja

Los puntos violeta ya son una realidad en los festivales de música. Después de varios años siendo autogestionados por los colectivos feministas, que colaboraban con Protección Civil y con la organización de los eventos, estos espacios que buscan que las mujeres se sientan seguras se han ido aceptando como parte de los mismos.

De los primeros se encargaban voluntarias de los colectivos locales, principalmente jóvenes que proporcionaban información a quienes acudían a preguntar y buscaban por el festival a posibles agresores. Según contaban las responsables del espacio en el Festivern, a veces se acercaban chavales jóvenes a increparlas con insultos como "yihadistas de género", al archiconocido "feminazi" y al "zorras" seguido de "malfolladas", "amargadas" o cualquiera relativo a su situación sexual.

Con la expansión de la conciencia que ha propiciado el feminismo, este año las instituciones valencianas se han sumado a la iniciativa y han buscado unos perfiles más técnicos, con personal del Insititut de la Dona y de Cruz Roja. En el proyecto para los conciertos de Viveros, que forman parte de la feria de julio que organiza el Ayuntamiento de València, participan 23 voluntarias de la ONG en diferentes turnos.

Seguir leyendo »

"El derecho de las mujeres a cuidar es una excusa para quedarte sin sueldo y sin trabajo"

María Pazos (segunda por la izquierda) participa en el foro 'Hacia una economía feminista: la revolución de las invisibles'

Que las mujeres son las cuidadoras de  los hijos y mayores no es ninguna novedad. Que la brecha salarial en España esté en torno al 30%, tampoco. Mucho menos que que  haya menos mujeres trabajando que hombres, menos horas y en peores condiciones, en líneas generales. Kellys, aparadoras de calzado, trabajadoras domésticas, empleadas que se dan con el techo de cristal en sus empresas... El panorama no permite ser optimistas, aunque el Congreso ya haya reconocido la existencia del problema.

La economía feminista busca otro modelo de sociedad, trascender y revertir que las mujeres dejen ser las principales responsables de los cuidados. Así describe María Pazos el modelo que se propone desde el feminismo para vivir en sociedad. Pazos es matemática, investigadora en el Instituto de Estudios Fiscales -dependiente del Ministerio de Hacienda-, autora de 'Contra el Patriarcado. Economía Feminista para una Sociedad Justa y Sostenible' y la última conferenciante de las jornadas de Economía Feminista, organizadas por la cátedra homónima de la Universitat de València. Una escuela de verano que ha contado con decenas de ponencias de economistas e investigadoras que proponen un modelo alternativo al capitalista-patriarcal, "para una sociedad justa".

Pazos explica que se ha propuesto luchar contra la teoría de las lacras: la de la violencia de género, la brecha salarial... "Como si hubieran caído del cielo", ironiza. La investigadora carga contra el pacto de violencia de género, que considera insuficiente porque ni tan siquiera menciona los orígenes de la violencia en la desigualdad. "Hay que comprender la naturaleza del patriarcado y saber cómo se mantiene", considera."Al menos, en las manifestaciones comenzamos a decir que se llama patriarcado", señala la autora. No obstante, considera que "podemos estar contentas" porque "estamos en una nueva ola feminista". 

Seguir leyendo »

El Suprem dóna a la víctima de violència masclista qualitat de testimoni qualificat

Protesta d'estudiants a Madrid

El Tribunal Suprem considera que el testimoniatge de les víctimes de violència de gènere en un judici ha de tenir més valor. L’Alt Tribunal, que té la facultat de crear jurisprudència, considera que en els casos de violència masclista el testimoniatge de l’agredida ha de tenir un “grau més alt que el mer testimoni alié i extern al fet” mentre que la víctima “està en posició de testimoni, però, a diferència de la resta dels testimonis, és víctima i això hauria de tenir un cert reflex diferenciador des del punt de vista dels mitjans de prova”.

El Tribunal Suprem es refereix així en una sentència referida a un cas de violència masclista a la província d’Alacant de l’any 2015. El condemnat (14 anys de presó), tenia una ordre d’allunyament de la víctima que es va saltar, va recórrer amb cotxe més de 450 quilòmetres –des de Belmonte de Gracián (Saragossa) fins a l’Altet (Elx)– amb cinc cartutxos, un passamuntanyes i una carta en què explicava els motius de la seua actuació i la intenció de posar fi a la vida de la seua exparella. A l’Altet, a cals pares d’ella, va saltar la tanca de la finca, va mantenir un forcejament quan ella va eixir al jardí i li va disparar per l’esquena mentre la perseguia a crits d’“Et mate, et mate”.

El magistrat Vicente Magro, ponent de la sentència, considera rellevant concedir una posició processal a la víctima al marge, o per damunt, de la mera situació de testimoni en casos de crims de gènere en què s’enfronten a un episodi “realment dramàtic”. El jutge es refereix així a aquest cas en què la víctima comprova que la seua exparella pren la decisió de posar fi a la seua vida, per la qual cosa “la versió que pot oferir de l’episodi viscut és de gran rellevància, però no com a mer testimoni visual, sinó com un testimoni privilegiat, la valoració del qual és valorada pel tribunal sota els principis ja exposats amb vista a apreciar-ne la credibilitat, persistència i versemblança”.

Seguir leyendo »

El Supremo da a la víctima de violencia machista calidad de testigo cualificado

Protesta de estudiantes en el centro de Madrid / Olmo Calvo

El Tribunal Supremo considera que el testimonio de las víctimas de violencia de género en un juicio debe tener un valor mayor. El Alto Tribunal, que tiene la facultad de crear jurisprudencia, considera que en los casos de violencia machista el testimonio de la agredida debe tener "grado mayor que el mero testigo ajeno y externo al hecho" en tanto que la víctima "se encuentra en posición de testigo, pero a diferencia del resto de testigos, es víctima y ello debería tener un cierto reflejo diferenciador desde el punto de vista de los medios de prueba".

El Tribunal Supremo se refiere así en una sentencia referida a un caso de violencia machista en la provincia de Alicante del año 2015. El condenado (14 años de prisión), tenía una orden de alejamiento de la víctima que se saltó, recorrió en coche más de 450 kilómetros –desde Belmonte de Gracián (Zaragoza) hasta L'Altet (Elche)- con cinco cartuchos, un pasamontañas y una carta en la que explicaba los motivos de su actuación y la intención de acabar con la vida de su expareja. En L'Altet, en casa de los padres de ella, saltó la valla de la finca, mantuvo un forcejeo cuando ella salió al jardín y le disparó por la espalda mientras la perseguía a gritos de "te mato, te mato".

El magistrado Vicente Magro, ponente de la sentencia, considera relevante conceder una posición procesal a la víctima al margen, o por encima, de la mera situación de testigo en casos de crímenes de género en los que se enfrentan a un episodio "realmente dramático". El juez se refiere así a este caso en el que la víctima comprueba cómo su expareja toma la decisión de acabar con su vida, por lo que "la versión que puede ofrecer del episodio vivido es de gran relevancia, pero no como mero testigo visual, sino como un testigo privilegiado, cuya valoración es valorada por el tribunal bajo los principios ya expuestos en orden a apreciar su credibilidad, persistencia y verosimilitud".

Seguir leyendo »

Ana de Miguel: "Los hombres de izquierdas no pueden estar a favor de la prostitución y los vientres de alquiler"

Un salón de actos repleto para escuchar a Ana de Miguel

"Los hombres de izquierdas no pueden estar a favor de la prostitución y de los vientres de alquiler si defienden un mundo en el que todo no se puede comprar y vender". Así respondía Ana de Miguel a la primera pregunta posterior a su intervención en el foro de pensamiento Avivament de este viernes en Valencia y de un plumazo recordaba que el feminismo, si no cuestiona las estructuras de poder, sirve de poco. 

Ana de Miguel no necesita presentación. Pero, para los recién llegados, un resumen: filósofa y feminista consagrada, discípula de Amelia Valcárcel y Celia Amorós, profesora de Filosofía Moral y Política en la Universidad Rey Juan Carlos, ha escrito la bibliografía básica para hacer una introducción al feminismo radical. Entre su obra destaca Como leer a John Stuart Mill, Alejandra Kollontai y Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección.  Junto a la valenciana Celia Amorós, ha editado los tres volúmenes de Teoría feminista. De la Ilustración a la globalización, una actualización de la historia del pensamiento feminista. Considera que en el feminismo la teoría es crucial, que ayuda a ver un sistema casi invisible. Y, tomando esta lección de sus maestras, que la mirada se construye, que el conocimiento es crucial. "En España hemos tenido maestras que nos hicieron darnos cuenta -a las feministas militantes- de la importancia del conocimiento", narraba la filósofa.

Basta leer el título de sus libros para saber cuál es la perspectiva de De Miguel. Un feminismo sin medias tintas, abolicionista y que busca la emancipación de la mujer cortando los problemas de raíz. "No transformaremos la sociedad si nos quedamos en la condena. Hay que conocer las causas para erradicar la violencia", exponía ante un auditorio repleto de mujeres -y algún hombre- atentas. Para la filósofa, estos deberían preguntarse cómo históricamente "nos han hecho eso a las mujeres". Y por "eso" se refería a las prácticas de dominación patriarcal.

Seguir leyendo »