eldiario.es

9

El Consell impulsarà 80 iniciatives per complir amb l'Acord del Botànic

Aconseguir un millor finançament autonòmic, una nova llei turística o un canvi radical en la prestació de servicis socials, el full de ruta de la Generalitat per al primer semestre de 2016

El gobierno valenciano en pleno en Morella.

Els membres del Consell passegen per Morella. GVA

El Consell ha elaborat en la seua reunió de Morella, on ha estat reunit tot el cap de setmana, el full de ruta del govern valencià per al pròxim semestre. El gabinet presidit per Ximo Puig s'ha marcat com a objectiu l'impuls de més de 80 lleis, decrets o plans, entre d'altres, la reforma del sistema tributari valencià, un finançament just via el canvi del model de finançament autonòmic, demanar al govern central la gestió d'un segon múltiplex de TDT i la coordinació de la política turística de les diputacions. Aquestes són algunes de les iniciatives més destacades.

Presidència (Ximo Puig)

Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat de la Comunitat Valenciana. Una llei moderna i d'avantguarda que contemple i regule tots aquells aspectes que guarden relació amb un sector que és clau per a l'economia, l'ocupació, la vertebració del territori i també la identitat i el prestigi de la comunitat.

Decret de coordinació de diputacions respecte a la Política Turística. Fixar accions i estratègies comunes de promoció turística de la Generalitat i les  Diputacions Provincials. Incrementar sinergies i recursos.

Llei Comerç sostenible. Regulació estable per a un sector molt important que aglutina consumidors, xicotet comerç, grans superfícies i treballadors i treballadores. Trobar l'equilibri entre tots ells i regular el sector a mitjà termini.

Sol·licitud d'un segon multiplex al Govern, un per RTVV i cadenes privades i l'altre per a acord de reciprocitat amb Catalunya, Aragó i Balears.

Vicepresidència (Mónica Oltra)

Llei Integral de Transsexualitat. Té per objectiu reconéixer la identitat de les persones transsexuals i els drets en igualtat que comporta eixe reconeixement. La llei pretén també lluitar contra la discriminació que pateix aquest col·lectiu.

Iniciar les converses per a començar el procés normatiu d’una Llei inclusiva de serveis socials que actualitze i millore l’actual, de manera que els serveis socials no tinguen un caràcter assistencial sinó universal i es reconeguen com a drets subjectius de totes les persones.

Hisenda (Vicent Soler)

Consolidació de l’Institut Valencià de Finances com a banca pública valenciana. L'objectiu és posar a la disposició de les xicotetes i mitjanes empreses valencianes crèdits amb la finalitat d'impulsar als sectors productius valencians, al mateix temps que es buscaran mecanismes per augmentar la seua activitat creditícia. La finalitat última és injectar recursos a l'economia real valenciana. Especial èmfasi es posarà en la consecució del màxim de recursos provinents del Pla Juncker de la UE.

La reestructuració del Sector Públic Empresarial i Fundacional requereix un marc legal que unifique les disposicions sobre la matèria i, alhora, determine quines entitats del sector públic són imprescindibles per a la prestació dels serveis públics o actuacions d'interés general. La nova normativa introduirà mecanismes de transparència i control públic dels recursos econòmics i determinarà les empreses, entitats i organismes a extingir definitivament.

Embrió de la futura agència tributària valenciana. El futur organisme constituirà, es vol, una potent eina per millorar la gestió i homologar la Comunitat Valenciana amb les autonomies més avançades en aquesta matèria, al mateix temps que serà el marc idoni per dur a terme actuacions contundents en la lluita contra el frau.

Reforma del sistema tributari valencià (impostos cedits, taxes i percentatges sobre els impostos generals) per dotar la Comunitat Valenciana d'un sistema fiscal eficient i progressiu.

Agricultura i medi ambient (Elena Cebrián)

Llei d'Espais Naturals Protegits. La llei actual és de 1994. La nova normativa refondrà les successives modificacions efectuades al llarg dels anys mitjançant la Llei d'acompanyament dels pressupostos, com ara les figures de protecció, la incorporació de directors-conservadors o la inclusió dels espais de la xarxa Natura 2000 en el sistema d'espais protegits valencians.

Educació (Vicent Marzà)

Decret d'admissió escolar. Regulació (de caràcter anual) de l'admissió d'alumnes als centres educatius sostinguts amb fons públics, seguint els principis de la igualtat d'oportunitats independentment del nivell de renda.

Nova Llei de l'IVAM. Modernitzar la legislació del principal museu valencià per dotar-lo de major independència del poder polític de torn i millorar la fiscalització econòmica.

Decret de convocatòria d'oposicions a docents. 1055 places de docents en 2016, de primària, secundària, escoles d'idiomes, FP i ensenyament de règim especial. És la major convocatòria de places des de 2010. L'estabilitat de les plantilles i la reducció de les ràtios, tot i les dificultats de la Generalitat per l'asfíxia financera, és considerada clau per la qualitat educativa.

Habitatge (María José Salvador)

Inici de la tramitació del Pla d'Acció Territorial del Litoral. Moratòria d'un any per evitar l'aprovació de programes que afecten els 500 primers metres de la costa.

Ordre per evitar la Pobresa Energètica i ajudes d'emergència per al pagament del lloguer. A primers de desembre es varen signar acords en les principals companyies de subministrament energètic (electricitat i gas) per tal d’establir un àmbit de col·laboració que comptant amb l'adhesió dels ajuntaments, es pogueren fer front als casos de rebuts impagats i evitar el tall de subministraments a les llars que es troben en risc d’exclusió social.

Conveni amb l'Ajuntament de València per a la modificació del PEPRI del Cabanyal-Canyamelar.

Justícia (Gabriela Bravo)

Elaboració d'una nova Llei Electoral Valenciana.

Sanitat (Carmen Montón)

Llei de Mort Digna (juny 2016).

Universalitat. Extensió de l'assistència sanitària al col·lectiu exclòs d'immigrants. Suspés el Decret-llei pel Tribunal Constitucional fins que es resolga el recurs de retirada de la suspensió.

Muy Bien, has hecho Like

¿Qué tipo de error has visto?
¿La sugerencia que quieres realizar no está entre estas opciones? Puedes realizar otro tipo de consultas en eldiario.es responde.
Error ortográfico o gramatical Dato erróneo

¡Muchas gracias por tu ayuda!
El equipo de redacción de eldiario.es revisará el texto teniendo en cuenta tu reporte.

Comentar

Enviar comentario

Comentar

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha