eldiario.es

9

El Govern vol eximir d’avaluació ambiental les obres que impliquen canvis d’usos i d’espais en els ports

Un esborrany de decret llei per a adaptar la Llei de Ports a la normativa europea, que Foment redueix a un mer “document de treball”, inclou la modificació

La esplanada del muelle norte del Puerto de Valencia después de unas obras finalizadas en 2018

L'esplanada del moll nord del Port de València despréss d'unes obres acabades el 2018. Valenciaport

“La delimitació dels espais i usos portuaris, com que no té la naturalesa de pla ni de programa, no està sotmesa a avaluació ambiental estratègica”. Aquesta és la redacció del que seria un nou apartat en l’article 69 de la Llei de ports que eximiria els responsables dels ports espanyols de la supervisió ambiental quan duguen a terme obres que impliquen canvis d’usos i d’espais. La modificació forma part d’un esborrany de decret llei que corregeix el text refós de la Llei de ports de l’Estat i de la marina mercant del 2011 per a la seua “adaptació a la normativa de la Unió Europea en matèria de serveis portuaris”.

El document el va enviar el mes de maig passat a responsables portuaris el director d’Explotació de Ports de l’Estat, Leandro Melgar, perquè li feren arribar comentaris. En la carta, l’alt càrrec explica que l’objectiu del decret és l’adaptació a la legislació europea, i afig: “Això no obsta perquè considerem necessari fer ajustos tècnics dirigits a donar coherència a la normativa que es projecta sobre els serveis portuaris amb vista a evitar situacions que dificultaren el desenvolupament normal d’aquestes activitats i, fins i tot, que donaren lloc a certa litigiositat”.

En la introducció del document es fa referència explícita a “una modificació relativa a l’instrument delimitador del perímetre portuari amb la finalitat d’expressar de manera indubitatada que, com que no té la naturalesa de pla ni de programa, no està sotmés a avaluació ambiental estratègica”. I en la part dispositiva es redacta la modificació concreta de l’article 69.

El Ministeri de Foment que dirigeix José Luis Ábalos assegura que es tracta d’un mer “document de treball”, ja que el Govern està en funcions “i no té prevista cap mesura legislativa d’aquest tipus”. Sobre el contingut, assegura que “la modificació de l’instrument delimitador del perímetre portuari ha esdevingut urgent per l’existència de pronunciaments judicials contradictoris que han generat una situació d’inseguretat jurídica que paralitza la gestió adequada del domini públic portuari i que ha de solucionar-se de manera urgent”.

No obstant això, afig: “Està preparant-se una reforma normativa en què es treballa des de Ports, encara que no hi ha res de concret encara”. La puntualització de Foment rebaixa una certa immediatesa en el canvi que es preveu en l’esborrany esmentat i que podria tindre repercussions de calat. Seria la culminació d’una deriva legislativa que va substituir el 2011 en la Llei de ports l’anterior referència a la figura del “pla d’utilització dels espais portuaris” per una “proposta de delimitació dels espais i usos portuaris”. Un pas de “pla” a “proposta” que, en el cas de prosperar l’esborrany de decret ara en estudi, acabaria eximida explícitament d’avaluació ambiental en els canvis d’usos.

Un cas pràctic es presenta actualment en el port de València, amb la decisió de l’Autoritat Portuària que presideix Aurelio Martínez de canviar el projecte del macromoll nord, traslladar el moll de creuers i crear una zona d’emmagatzematge de contenidors d’1,3 milions de metres quadrats, emparant-se en l’informe d’avaluació ambiental del projecte d’ampliació de les instal·lacions emés pel Ministeri de Medi Ambient el 2007. Sosté el Port de València que la construcció d’un dic d’abric nou de 500 metres, l’eliminació d’un contradic o la demolició del moll de creuers no necessiten nous informes ambientals. Les conseqüències de futur d’aqueixes obres tenen a veure amb la contaminació del barri marítim de Natzaret pel fum dels creuers o la construcció, per a facilitar el trànsit de milers de camions, d’un accés nord de gran impacte a la comarca de l’Horta, entre altres aspectes que no caldrà avaluar, segons la postura de Ports.

Foment reconeix, pel que fa als efectes pràctics que l’esborrany de decret llei tindria sobre les ampliacions i canvis d’usos en ports com el de València, que “l’aclariment inclòs facilitarà la tramitació en eliminar l’actual inseguretat jurídica creada”.

Muy Bien, has hecho Like

¿Qué tipo de error has visto?
¿La sugerencia que quieres realizar no está entre estas opciones? Puedes realizar otro tipo de consultas en eldiario.es responde.
Error ortográfico o gramatical Dato erróneo

¡Muchas gracias por tu ayuda!
El equipo de redacción de eldiario.es revisará el texto teniendo en cuenta tu reporte.

Comentar

Enviar comentario

Comentar

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha