eldiario.es

Menú

Així serà el nou Pacte del Botànic

Les 200 mesures i l’annex del document d’ampliació a l’acord entre el PSPV-PSOE, Compromís i Podem en què es basa el Govern valencià de Ximo Puig i Mónica Oltra

- PUBLICIDAD -
Puig, Oltra y Montiel se reunirán en la primera quincena de abril para revisar el Acord del Botànic

Antonio Montiel, Mónica Oltra i Ximo Puig després d’haver signat l’Acord del Botànic

El nou Acord del Botànic està a punt perquè els líders del PSPV-PSOE, Ximo Puig, de Compromís, Mónica Oltra, i de Podem, Antonio Montiel, el signen i el facen públic d’ací a uns quants dies. El document d’ampliació del pacte que el juny del 2015 va afavorir el canvi polític a la Comunitat Valenciana, al cap de més de dues dècades d’hegemonia del PP, i va permetre la formació del Govern valencià que presideix Puig i del qual és vicepresidenta Oltra, inclou 200 mesures enfront de les 37 “línies d’actuació” de l’acord original i un annex amb 15 mesures més “de competència o coordinació estatal”.

Impulsat per Podem, que és el soci del tripartit que es limita a donar suport parlamentari i que ha descartat, després de preveure aquesta possibilitat, incorporar-se al Consell, el document, a l’esborrany del qual –només pendent d’una última revisió formal– ha tingut accés eldiario.es, és fruit de la negociació de representants de les tres formacions en la mesa de seguiment que es va crear amb aquesta finalitat.

Com expliquen fonts de la negociació, allò que el juny del 2015 era un acord d’investidura sobre les grans línies del canvi polític s’ha transformat en aquesta primera revisió en un pacte de govern que reflecteix objectius més concrets.

Malgrat que Podem va proposar ampliar a sis nous eixos el pacte quan va posar damunt de la taula més d’un centenar de propostes que calia tenir en compte, l’Acord del Botànic continua estructurat en cinc eixos: rescat de persones, regeneració democràtica i lluita contra la corrupció, govern per a les persones, nou model productiu (a què ara s’afig “i territorial”) i finançament just i auditoria ciutadana.

Vet ací les mesures resumides del nou Pacte del Botànic.

Rescat de persones: 1 . Nova Llei de renda garantida de ciutadania. 2. Pla de xoc pel dret a l’habitatge. 3. Pagament d’ajudes pendents d’habitatge. 4. Assumir l’eix de la igualtat real i efectiva com a via per a prevenir la violència masclista de manera estable. 5. Programa d’acompanyament per a dones joves aturades en garantia juvenil 6. Millorar la sensibilització i el discurs públic d’un concepte de violències masclistes ampli. 7. Xarxa pública d’atenció social integral a les dones víctimes de violència masclista i ampliació de recursos. 8. Creació, manteniment i recuperació de la gestió pública dels serveis de foment de la igualtat, en què és prioritària la creació d’una xarxa d’agents d’igualtat municipal. 9. Mapa de recursos d’atenció a les dones víctimes de violència masclista. 10. Finestra única per a dones víctimes de violència masclista entre els serveis socials municipals i els centres Dona 24 h. 11. Pla específic d’ocupació per a dones víctimes de violència masclista. 12. Pla d’intervenció amb xiquets i xiquetes exposats a violència masclista i pla de xoc contra la violència masclista en adolescents. 13. Reconstrucció de les polítiques de cooperació internacional, en què s’arribe a compromisos d’increment pressupostari. 14. Pla per a un nou model de centres residencials per a persones grans, dependents o amb diversitat funcional. 15. Pobresa farmacològica: retirar el copagament de manera gradual a totes les persones amb ingressos inferiors al salari mínim. 16. Línia urgent d’atenció psicosocial a persones en procés de desnonament o desnonades. 17. Superació de l’exclusió sanitària de les persones que continuen privades del dret a l’assistència sanitària pública. 18. Pla de xoc per a agilitzar les ajudes a la dependència. 19. Prioritzar l’eliminació de barracons en infraestructures educatives. 20. Reforma de la Sindicatura de Gregues. 20. Xarxa d’Oficines de la Generalitat d’Assistència Multidisciplinària i Integral a les Víctimes del Delicte 21. Nou model de justícia gratuïta. 22. Turisme sense fronteres, en què s’afavorisca tant l’accessibilitat de les persones amb diversitat funcional com la participació de tots els col·lectius socials. 23. Polítiques públiques de desenvolupament sostenible i Agenda 2030.

Regeneració democràtica i lluita contra la corrupció: 24. Agència de Prevenció del Frau i la Corrupció. 25. Reforma de la Llei de la Sindicatura de Comptes 26. Reforma de la Llei del Consell Jurídic Consultiu i de l’Estatut dels expresidents. 27. Reforma i desplegament de la Llei 8/2010, de règim local de la Comunitat Valenciana. 28. Desenvolupament de la policia autonòmica. 29. Llei valenciana de foment de la responsabilitat social. 30. Contractació i subvencions públiques socialment responsables. 31. Nova llei de cooperació al desenvolupament. 32. IV Pla director de cooperació per al desenvolupament de la Comunitat Valenciana. 33. Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. 34. Llei de participació ciutadana i suport a l’associacionisme. 35. Llei de regulació dels grups d’interés i pressió ( lobbys ). 36. Sistema valencià d’integritat institucional. 37. Reforçar la Inspecció de Serveis. 38. Modernització i simplificació dels processos administratius. 39. Auditoria ètica de la Generalitat. 40. Codi de bon govern. 41. Llei de mediació, que regularà els mecanismes de resolució extrajudicial de conflictes. 42. Llei d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana. 43. Pla estratègic de recursos humans per a la Generalitat. 44. Foment de mesures efectives perquè l’Administració de justícia siga més democràtica, pròxima, comprensible, ràpida i eficient, amb més participació popular, menys jerarquitzada i més independent. 45. Implantació del model d’oficina judicial previst en la Llei orgànica del poder judicial des de l’any 2003. 46. Dotar les oficines judicials i fiscals dels mitjans tecnològics necessaris. 47. Emprendre la construcció d’edificis judicials necessaris o reformar els actuals. 48. Increment de la dotació de pèrits adscrits a tribunals de justícia. 49. Creació d’un servei jurídic d’orientació en mediació. 50. Exigir la creació de nous òrgans judicials a la Comunitat Valenciana. 51. Llei de la memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana. 52. Comissió interdepartamental que s’ocupe de la memòria democràtica. 53. Promoure l’ampliació de l’accessibilitat a la documentació de l’Administració general de l’Estat pel que fa a la memòria històrica. 54. Promoure l’elaboració de la Llei orgànica de llibertat de consciència. 55. Incloure en la reforma de l’Estatut d’autonomia mesures per a garantir la regeneració democràtica i la lluita contra la corrupció. 56. Incorporar a la realitat valenciana el Codi ètic mundial del turisme. 

Govern per a les persones: 57. Restabliment i ampliació dels serveis públics. 58. Desenvolupament i actualització de l’actual Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere. Desenvolupament del Consell de les Dones. 59. Llei integral per a la igualtat efectiva de persones LGTBI i contra la discriminació per orientació sexual o identitat de gènere. 60. Llei valenciana de la infància i adolescència 61. Pla de tornada i recuperació de joves investigadors i investigadores. 62. Aposta per l’R+D+I a llarg termini. 63. Prioritzar, en la inversió en R+D+I, l’esforç en capacitat (recursos humans) enfront del d’infraestructura (edificis, grans instal·lacions, equips, etc. no sostenibles). 64. Ampliació i impuls de l’educació pública de 0 a 3 anys. 65. Consolidació d’una xarxa de suport a les polítiques de joventut. 66. Creació d’estructures de coordinació territorials de totes les entitats i serveis que intervenen en joventut. 67. Xarxa pública d’oci educatiu. 68. Estratègia valenciana de joventut. 69. Reforma de la Llei del Consell Valencià de Cultura. 70. Avaluació i seguiment del pla estratègic del sector de la cultura. 71. Augment progressiu de la despesa en cultura fins a l’1%. 72. Nova Llei de mecenatge i patrocini cultural. 73. Defensa del patrimoni cultural monumental i paisatgístic. 74. Modificació de la Llei de patrimoni de la Generalitat Valenciana. 75. Pla anual de restauració. 76. Modernització de la gestió i el manteniment de les biblioteques i els arxius de la Comunitat Valenciana. 77. Arxiu audiovisual de la Comunitat Valenciana. 78. Posar al dia la xarxa de biblioteques. 79. Mesa de Participació de la Cultura Valenciana. 80. Promoure la integració dels ensenyaments artístics superiors en la universitat 81. Suport a la producció audiovisual i cinematogràfica. 82. Aposta per l’activitat artística i creadora valenciana. 83. Promoció de la producció i la distribució teatral pròpia en valencià amb dimensió territorial. 84. Potenciació del moviment associatiu. 85. Actualització de la Llei valenciana de la música i creació de la Direcció Adjunta de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura. 86. Suport a les escoles de música. 87. Mapa d’ensenyaments musicals. 88. Reclamació al Govern central de l’actualització dels acords de finançament del Palau de les Arts. 89. Unificar l’agenda cultural a la Comunitat Valenciana. 90. Assegurar l’atenció integral, social i sanitària a persones amb trastorn mental greu. 91. Estendre l’atenció psicològica i social des de la mateixa atenció primària de salut. 92. Recuperació dels serveis privatitzats i concessions administratives. Posar en marxa auditories. Promoure la derogació de la Llei 15/97. 93. Continuar les actuacions per a recuperar les unitats de ressonàncies magnètiques amb mitjans propis. 94. Potenciar l’atenció primària. 95. Integrar en el sistema sanitari públic la rehabilitació en salut mental. 96. Transferir la rehabilitació psicosocial i l’atenció a les drogodependències als serveis de salut mental. 97. Protocol d’inclusió per a les persones que hagen estat internades en centres psiquiàtrics penitenciaris. 98. Llistes d’espera públiques, per departaments, patologia i criteris, i treballar per a disminuir-les. 99. Ús de qualitat en l’atenció sanitària. 100. En l’atenció sanitària, la dedicació exclusiva dels responsables d’unitat. 101. Normalitzar i homogeneïtzar laboralment el personal d’atenció continuada dels centres sanitaris i equiparar-lo a la resta del personal sanitari. 102. Incorporar un equip de salut pública en cada departament de salut. 103. Crear els consells de salut de zona. 104. Integració completa de l’Hospital Provincial de Castelló. 105. Continuar implantant l’horari de vesprada als centres de salut i d’especialitats. 106. Dotació d’infermeria escolar en tots els centres d’educació especial. 107. Pla de dignificació de les infraestructures sanitàries. 108. Publicació del calendari d’oferta pública d’ocupació en sanitat per als pròxims anys. 109. Pla director seguretat viària de la Comunitat Valenciana. 110. Estratègia valenciana de nous usos del temps i coresponsabilitat. 111. Pla valencià d’inclusió i cohesió social.

Representantes del PSPV-PSOE, Compromís y Podemos en la comisión de seguimiento del pacto del Botànic

Representants del PSPV-PSOE, Compromís i Podem en la comissió de seguiment del Pacte del Botànic EFE

Nou model productiu i territorial: 112. Directrius generals en matèria de model econòmic en l’àmbit de la Generalitat Valenciana. 113. Pla d’industrialització de la Comunitat Valenciana. 114. Augmentar els recursos per a fomentar polítiques de reindustrialització sostenible, d’agricultura biològica, de transferència tecnològica, de finances ètiques i d’eficiència energètica. 115. Foment de l’autoconsum energètic. 116. Oficina d’atracció d’inversions estrangeres. 117. Seguiment i avaluació del mapa de l’emprenedoria valenciana. 118. Revisió i actualització de l’estratègia valenciana de canvi climàtic 2016-2020-2030, en què s’integre l’estratègia valenciana de l’energia amb participació de la societat civil. 119. Pla de regulació de l’ús del foc en el medi natural per a unificar normatives. 120. Creació d’un instrument de gestió global de residus. 121. Execució del pla de foment de la producció ecològica. 122. Pla director del cooperativisme agroalimentari. 123. Pla de recuperació del teixit productiu a les zones rurals. 124. Pla de formació de nous agricultors. 125. Foment dels plans d’acció en matèria d’estalvi i eficiència energètica. 126. Acord autonòmic per a l’ocupació entre agents socials, polítics i econòmics. 127. Observatori d’igualtat salarial i bones pràctiques en empreses. 128. Compromís d’augment del pressupost per a les polítiques actives d’ocupació. 129. Desenvolupament de mecanismes d’avaluació de les polítiques públiques d’ocupació. 130. Pla de reconeixement i certificació de qualitat a empreses que apliquen bones pràctiques. 131. Suport de l’autoocupació, desenvolupament i protecció de la figura de les persones treballadores autònomes. 132. Pla d’iniciatives de drets deslligats de l’ocupació per a persones aturades o amb contractes temporals encadenats d’alta precarietat. 133. Programes d’increment de la capacitat d’ocupació per als col·lectius amb més dificultats d’inserció professional. 134. Pla per a formar els discapacitats físics, psíquics i sensorials en desocupació. 135. Programes per a la formació i la inserció laboral dels immigrants. 136. Revisió i modernització de la Llei d’empreses d’inserció social. 137. Reforç dels serveis públics d’ocupació (SERVEF). 138. Mecanismes per a coordinar l’oferta educativa entre els centres ocupacionals dependents de les diputacions i la Conselleria d’Educació. Impuls dels programes de formació professional bàsica i dels programes de certificació professional. 139. Modernització dels centres ocupacionals i dels tallers prelaborals d’inserció social. 140. Ajustament dels ensenyaments i de les titulacions de la formació professional a la demanda del mercat laboral. 141. Desenvolupament dels processos de reconeixement, avaluació i acreditació de les qualificacions i les competències professionals. 142. Impuls de programes de formació, de col·laboració publicoprivada, amb compromís directe d’inserció professional. 143. Impuls de l’Agència Valenciana de la Innovació. 144. Intervenció en favor de la seguretat i la salut de la població treballadora. 145. Reconeixement de l’economia social. 146. Reorientació dels programes d’emprenedoria envers la figura de la persona emprenedora social, amb atenció especial als projectes liderats per dones. 147. Millorar l’accés als recursos financers per a les dones i mesures de foment de l’emprenedoria femenina. 148. Creació d’una marca d’RSE entre les empreses valencianes. 149. Incorporació d’indicadors de gènere en els sistemes de seguiment i avaluació de serveis i recursos autonòmics de formació i ocupació. 150. Impuls de programes de formació específics per a dones que volen reincorporar-se al món laboral després d’una absència llarga. 151. Garantir els fons per a la formació i la inserció laboral de la joventut. 152. Foment del treball i l’emprenedoria rural. 153. Finalització, aprovació i execució de manera urgent del Pla d’acció territorial sectorial del comerç de la Comunitat Valenciana (Patsecova), que condicione l’atorgament d’autoritzacions d’establiments comercials d’impacte territorial fins que s’aproven definitivament. 154. Actualització de la normativa reglamentària de l’Observatori de Comerç, que s’adeqüe al que es disposa en les directrius del Patsecova. 155. Impuls d’un pacte autonòmic sobre els horaris comercials, liderat per l’Observatori del Comerç. 156. Foment dels horaris comercials compatibles amb la conciliació familiar. 157. Introducció de l’informe anual de la distribució comercial de criteris territorialitzats sobre l’evolució de les vendes en el comerç al detall, segons la tipologia del comerç (gran superfície, gran cadena, cadena petita i empresa unilocalitzada). 158. Desplegament reglamentari de la Llei de cambres de comerç. 159. Adopció de mesures efectives de coordinació entre les polítiques autonòmiques i les de les tres diputacions provincials en matèria de carreteres i altres infraestructures. 160. Perseverar en la reivindicació de contractes-programa de transport públic per a les àrees metropolitanes de València i Alacant, amb la constitució d’autoritats del transport de les àrees metropolitanes. 161. Presentació del pla d’actuacions territorials metropolitanes de Castelló i Alacant-Elx. 162. Reclamar al Govern central la connexió per mitjà dels trens de rodalia València-Alacant-Elx-Torrevella i el tren de la costa entre Gandia i Dénia. 163. Negociar amb el Govern d’Espanya una solució viària al Corredor Mediterrani de l’AP-7, quan acabe la concessió, i millorar l’accessibilitat al territori des de l’AP-7. 164. Iniciar accions per a determinar la reconducció de les obres de Corredor Mediterrani. 165. Exigir al Ministeri de Foment que preste el servei de transport entre Xàtiva i Alcoi en millors condicions de qualitat. 166. Exigir al Ministeri de Foment un calendari de les obres del túnel passant i de la nova Estació Central de València 167. Pla integral de mobilitat, que incloga infraestructures i serveis de transport, i també el nou mapa concessional de transport regular de viatgers, els plans de mobilitat metropolitans sostenibles… 168. Revisió profunda i oberta al consens del model territorial i de paisatge de la Comunitat Valenciana i definició de les mesures de transició envers un model no basat en el creixement il·limitat. 169. Inventari del sòl acumulat en el període de la bambolla immobiliària i sense expectatives urbanístiques. 170. Disseny, en col·laboració amb els ajuntaments, de mesures polítiques concretes per a la reparació territorial i urbanística dels impactes de la bambolla immobiliària. 171. Avançar en polítiques d’escala metropolitana per als espais territorials que presenten característiques funcionals pròpies. 172. Mesures de suport financer als ajuntaments. 173. Reforç del paper de la Xarxa de Municipis de la Comunitat Valenciana contra el Canvi Climàtic i la Qualitat Ambiental 174. Creació d’una comissió científica i de persones expertes que elabore informes i servisca de suport a les polítiques de canvi climàtic del Govern valencià. 175. Foment d’instruments d’informació i conscienciació de la ciutadania sobre el canvi climàtic. 176. Augment dels controls de qualitat de l’aire. 177. Enfortiment de les polítiques de desenvolupament rural i de producció agroforestal. 178. Paralització de les reclassificacions de sòl en terrenys forestals cremats en un termini mínim de 30 anys. 179. Prohibició de les reclassificacions de terrenys forestals a usos agrícoles intensius. 180. Aprovació d’una estratègia preventiva i de coordinació contra incendis forestals. 181. Promoció de l’estabilitat laboral del personal dedicat a la gestió forestal i a la vigilància i l’extinció d’incendis forestals. 182. Elaboració de criteris i d’instruccions per a conservar i gestionar àrees forestals. Elaboració dels plans d’ordenació forestal. 183. Pla d’actuació de mesures forestals que actue contra l’expansió de plagues forestals i espècies invasores. 184. Plans de dinamització i de valoració dels parcs naturals i dels espais protegits. 185. Millorar la coordinació i l’eficiència de les polítiques de gestió dels ecosistemes mediterranis. 186. Pla d’ecoturisme. 187. Reconeixement dels municipis que no han deteriorat el seu litoral i/o aposten per protegir-lo. Valorar els espais litorals més valuosos. 188. Nova llei de turisme, oci i hospitalitat.

Finançament just i auditoria ciutadana : 189. Negociació urgent per l’aprovació d’un nou sistema de finançament de les autonomies mitjançant una comissió interparlamentària. 190. Reestructuració del deute per mitjà d’una combinació de reducció del deute, dèficit a càrrec del deute històric, quitament i ajornament del deute amb el Govern mitjançant una comissió bilateral. 191. Nova llei d’hisenda pública valenciana. 192. Nova llei de taxes i nova llei del joc. 193. Nova política fiscal. Campanya d’inspecció de liquidacions dels impostos gestionats per l’Administració autonòmica en el marc de la lluita contra el frau fiscal, i també l’establiment d’un sistema de col·laboració i coordinació amb l’AEAT per a incrementar la detecció de conductes d’evasió fiscal. 194. Reestructuració i reforç de l’Institut Valencià de Finances. 195. Desenvolupar per l’IVF accions que permeten a tots els municipis valencians accedir a serveis financers. 196. Desenvolupament de l’Administració electrònica i implantació de la signatura electrònica en la Generalitat. 197. Creació d’una comissió d’optimització dels fons i programes europeus. 198. Impuls, regulació i dotació del fons autonòmic de cooperació municipal 199. Reforma legislativa del sistema fiscal. Rebaixar la pressió fiscal de les famílies de la Comunitat Valenciana mitjançant un sistema més progressiu i just que faça recaure la càrrega sobre els qui tenen més. 200. Reforç jurídic i orgànic de l’Institut Valencià d’Administració Tributaria.

Annex: mesures de competència o coordinació estatal: 1. Foment de mesures efectives perquè l’Administració de justícia siga més democràtica, més pròxima a la ciutadania, més comprensible, més ràpida, més eficient, tinga més participació popular, siga menys jerarquitzada i més independent. 2. Exigir la creació de nous òrgans judicials a la Comunitat Valenciana. 3. Promoure l’ampliació de l’accessibilitat a la documentació de l’Administració general de l’Estat pel que fa a la memòria històrica. 4. Promoure la integració dels ensenyaments artístics superiors en la universitat. 5. Reclamació al Govern central de l’actualització dels acords de finançament del Palau de les Arts. 6. Recuperació dels serveis privatitzats i concessions administratives. Posar en marxa auditories. Promoure la derogació de la Llei 15/97. 7. Mantenir l’atenció sanitària a les persones malaltes de salut mental internades en centres psiquiàtrics penitenciaris i que hagen estat ateses prèviament pels serveis públics valencians. 8. Reclamar al Govern central la connexió per mitjà dels trens de rodalia València-Alacant-Elx-Torrevella i el tren de la costa entre Gandia i Dénia. 9. Negociar amb el Govern central l’articulació de solucions viàries per a connectar mercaderies i viatgers des de la costa fins a altres regions de l’interior de la Península. 10. Iniciar accions per a determinar la reconducció de les obres de Corredor Mediterrani. 11. Negociar l’acord entre la Generalitat i el Ministeri de Foment per a afrontar les obres de millora en la línia Xàtiva-Alcoi. 12. Negociar un acord entre el Ministeri de Foment i la Generalitat Valenciana per a finalitzar les obres del projecte del Parc Central de València. 13. Negociació per a aprovar un nou sistema de finançament i reestructuració del deute per mitjà d’una combinació de reducció del deute, dèficit a càrrec del deute històric, quitament i ajornament del deute amb el Govern. 14. Reclamar al Govern central la restitució del segon múltiplex digital per a les emissions de TDT a la Comunitat Valenciana que va eliminar el 2014. 15. Reclamar al Govern central l’ampliació de les freqüències d’FM per a les emissions de ràdio a la CV.

- PUBLICIDAD -

Comentar

Enviar comentario

Enviar Comentario

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha