eldiario.es

9

Síguenos:

Boletines

Boletines

Menú

La Generalitat vol convertir l’IOC en un referent europeu en la formació a distància

La Generalitat vol convertir l’IOC en un referent europeu en la formació a distància.

La Generalitat de Catalunya s’ha proposat convertir l’Institut Obert de Catalunya (IOC) en un referent de la innovació educativa a Europa en l’àmbit de la formació a distància i les noves oportunitats.

L’IOC, que té 12 anys d’història,  és un centre singular, atès que és l’únic centre públic d’ensenyament a distància de Catalunya en què només s’imparteixen ensenyaments no universitaris per a joves i adults. Ara, el Govern crearà un decret per dotar-lo d’una estructura organitzativa i funcional pròpia adequada a la seva singularitat i a les seves necessitats.

El conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, va anunciar el mes passat la creació de l’esmentat decret durant una visita a la seu central de l’institut. El conseller va remarcar que “l’IOC no ha estat encara estructurat com la Llei d’educació de Catalunya demana, a partir del decret. Per tant, hem d’estructurar clarament què és l’Institut Obert de Catalunya”.

Seguir leyendo »

Més de 113.000 persones en situació de pobresa ja reben la renda garantida a Catalunya

Més de 113.000 persones en situació de pobresa ja reben la renda garantida a Catalunya.

La renda garantida de ciutadania (RGC) és la prestació social que permet assegurar els mínims d'una vida digna a les persones en situació de pobresa per tal de millorar la seva situació, i promoure la seva autonomia i participació activa en la societat. Es tracta d’una prestació social de naturalesa econòmica i percepció periòdica per tal que aquestes persones puguin fer-se càrrec de les seves despeses essencials o de la seva família. També és un coixí per a qui no té accés als drets bàsics com son una feina de qualitat i accés a l’habitatge.

Al llarg del primer any de la posada en marxa d’aquesta iniciativa, més de 113.000 persones han estat beneficiàries. D’aquestes, 26.958 són famílies -corresponents a uns 68.350 beneficiaris–, més 45.363 pensionistes i beneficiaris de prestacions estatals amb rendes més baixes que reben el complement.

Pot ser beneficiari qualsevol persona que, durant els sis mesos anteriors a la sol·licitud, tingui ingressos inferiors al 91% de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, i que compleixi una serie de requisits. Poden ser persones sense feina i sense recursos, pensionistes, perceptors de prestacions i altres subsidis i famílies monoparentals, entre altres casos. En aquest any 2018, el llindar d'ingressos se situa en 604 euros al mes en dotze pagues.

Seguir leyendo »

¿Qué es el entorno VUCA y cómo afecta a tu empresa?

El término VUCA proviene del inglés: volatility, uncertatinty, complexity y ambiguity.

Las organizaciones se mueven en la actualidad en un entorno que se caracteriza por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Es el llamado entorno VUCA (por sus siglas en inglés), un concepto que fraguó en la década de los noventa por los soldados norteamericanos para describir el mundo después de la Guerra Fría y se trasladó al ámbito empresarial a raíz de la crisis económica mundial iniciada en 2008. La crisis trajo consigo un nuevo escenario en constante transformación, con retos y formas trabajar diferentes que obligan a las empresas a adaptar su programación estratégica y sus rutinas profesionales.

En esta nueva economía, los empleados son la piedra angular. Promover y gestionar el talento interno es uno de los grandes retos de los departamentos de Recursos Humanos y un elemento clave de adaptación, transformación e innovación. Para ello, las grandes corporaciones están integrando la gestión del talento y los nuevos modelos de liderazgo en la cultura corporativa, y desarrollando planes concretos que permiten identificarlo, analizar dónde y cómo utilizarlo, y ofrecer oportunidades de éxito.

Según los expertos, la gestión del talento representa una gran ventaja competitiva: no sólo disminuye la rotación de la plantilla, sino que también repercute directamente en la mejora de la productividad y de la eficiencia y, por ende, en los beneficios empresariales. Algunos estudios concluyen que la retención de talento puede contribuir a incrementar los beneficios de forma elevada, por encima del 25%.

Seguir leyendo »

La Generalitat impulsa un model pioner d’atenció a l’endometriosi

La Generalitat impulsa un model pioner d’atenció a l’endometriosi.

L’endometriosi és una de les malalties ginecològiques més freqüents, però de les més difícils d’identificar perquè sovint s’associa amb el dolor de la menstruació. Per millorar-ne el diagnòstic i el seu tractament, el Departament de Salut ha creat el Model d’atenció a l’endometriosi a Catalunya, un sistema pioner a l’Estat que vol aconseguir un diagnòstic més ràpid i alhora millorar la qualitat de vida de les dones que la pateixen.

Fins ara es trigava de mitjana uns 8 anys per arribar a un diagnòstic a causa de la gran variabilitat dels símptomes i també perquè sovint se’ls dona poca importància i això contribueix a retardar-ne la seva detecció. 

Amb el nou model, consensuat per un ampli grup d’experts de diferents disciplines, a més de pretendre un diagnòstic més ràpid de la malaltia, la Conselleria vol fer-la més visible al conjunt de la societat perquè no es normalitzi el dolor de la menstruació, així com també formar als professionals de primària perquè cap endometriosi passi inadvertida. En aquest sentit, el model contempla que tots els equips d’atenció primària rebran formació sobre la malaltia per poder-la detectar adequadament. També s’establirà un circuit entre centres de primària i hospitals per poder garantir una assistència homogènia i de qualitat arreu del país. Per als casos més severs es preveu que hi hagi hospitals de referència per l’endometriosi d’alta complexitat que donin suport en el tractament. També es promourà la recerca epidemiològica per millorar els diagnòstics per tal que aquests siguin menys invasius i més precoços i efectius.

Seguir leyendo »

¿Estudiar un MBA asegura un buen empleo?

¿Estudiar un MBA asegura un buen empleo?

Un Máster in Business Administration (MBA) representa el título de estudio más reconocido a nivel internacional y un requisito para acceder, hoy en día, al mercado laboral y a las multinacionales más importantes del mundo; la mayoría de las empresas, españolas y extranjeras, requieren esta titulación para dirigir una empresa, un departamento o escalar posiciones de mayor responsabilidad. Cursar un MBA supone un cambio, un salto de calidad en su carrera y una inversión en términos económicos.

Al estudiar un programa MBA, Master en administración de empresas, a tiempo completo en universidad o en escuela de negocios, en modalidad Online o presencial, la retribución del futuro es muy superior a la inversión y el período de retorno se sitúa normalmente entre tres y cuatro años y en muy pocos casos supera los siete. La diferencia salarial se ubica entre el 50% y el 210%.

La edad media de los estudiantes de MBA en Europa es de 29 años y es razonable suponer que trabajarán otros treinta o cuarenta años después de haber estudiado un MBA.

Seguir leyendo »

Una salut millor per a les dones, una salut millor per a tothom

La Generalitat impulsa la perspectiva de gènere en les polítiques de salut per combatre les desigualtats.

Un dels principals objectius del Departament de Salut de la Generalitat és garantir la igualtat d’oportunitats en assolir el millor estat de salut i de benestar possible per a cada persona. En aquest estat de salut influeix el seu entorn socioeconòmic o el territori on viu, però també si s´és dona o home. I és que, a banda que la salut entre dones i homes és diferent per raons biològiques, també és desigual per factors socials que estableixen diferències injustes i evitables en la salut d’ambos sexes.

Tot plegat, una realitat que fa que, a Catalunya, les dones visquin 5,3 anys més que els homes però amb menys qualitat de vida. De fet, les dones tenen uns hàbits més saludables que els homes, però tenen pitjor percepció del seu estat de salut i de la seva qualitat de vida relacionada amb la salut, segons els resultats de l’última Enquesta de Salut de Catalunya 2017. Aquest estudi mostra que les dones fumen menys que els homes (18,5% enfront del 29,7%); fan un consum de risc d’alcohol menor (1,5% enfront del 5,4%), i segueixen més la dieta mediterrània (65,3% enfront del 56,6%). Però malgrat aquests comportaments més saludables tenen una prevalença més alta de problemes crònics i discapacitants.

Per això, des de Salut s’ha decidit impulsar la perspectiva de gènere en les polítiques de salut, fent-la indispensable i indestriable a l’hora de planificar, aplicar i avaluar totes les polítiques que s’estan fent i es faran. Perquè és una necessitat social i perquè és de justícia; perquè una salut neutra al gènere no és més que una salut cega a la realitat; perquè combatre les desigualtats de gènere millora la salut de les dones. I una salut millor per a les dones és una salut millor per a tothom.

Seguir leyendo »

Liga Genuine: una competición pionera para personas con discapacidad intelectual

Un total de 30 equipos lucharán por ganar la segunda edición de la LIga Genuine.

El RCD Español defenderá a partir del próximo 16 de noviembre el título de campeón de liga de la temporada pasada. Lo mismo cabe decir del Athletic Club Fundazioa, campeón del ‘fair play’, del juego limpio. Sí, hablamos de fútbol, de fútbol de primera, de la Liga Genuine Santander, protagonizada por personas con discapacidad intelectual.

En esa fecha y a lo largo del fin de semana, 30 equipos, 12 más que en la temporada anterior, comenzarán la primera fase del torneo en Tarragona. La segunda se celebrará en Córdoba y A Coruña (15 equipos en cada sede), la tercera en Madrid y Los Ángeles de San Rafael (Segovia) y la cuarta en Valencia, de nuevo con las 30 formaciones.

En esta iniciativa de la Fundación LaLiga, pionera en el mundo, participan el Banco Santander como ‘tittle sponsor’ y marcas como El Corte Inglés, Danone, Telepizza, Allianz, Agrupo, Panini o Nike. Todos ellos tienen como objetivos el normalizar la práctica deportiva (en este caso, del fútbol) entre aquellas personas que tienen discapacidad intelectual; favorecer el compromiso del fútbol profesional con este colectivo, y conseguir que el mayor número posible de clubes de La Liga Santander participen en este proyecto.

Seguir leyendo »

Qué se puede encontrar en un directorio digital

Foto: John Schnobrich

Para todo el mundo son ya más que conocidas la Páginas Amarillas, ese recurso imprescindible que no podía faltar en ningún hogar o empresa, máxime cuando la era digital aún no había llegado a nuestras vidas y era la única manera de dar siempre con todo aquello que se pudiera estar buscando de manera rápida y cómoda. Esto, por supuesto, también abría una importante ventana a las mismas compañías que allí se publicitaban, pues era la mejor forma de que éstas consiguieran más visibilidad y, por lo tanto, más clientes potenciales.

Desde que Internet apareció, y en apenas unos años, se ha podido ver cómo éste lo ha ido abarcando todo y hoy en día hasta se hace extraño el imaginar un hogar o una oficina que no estén conectados a la Red. Como era de esperar desde  Páginas Amarillas dieron el salto evolutivo y ahora se pueden encontrar las mismas, pero mejoradas, también en su versión online. Pero, ¿qué ventajas ofrece el directorio digital? Y, ¿qué es lo que se puede encontrar en él?

En este apartado se pueden encontrar, por secciones (como son salud, tecnología, hogar, profesional o motor) la información que pueda ser más relevante y también las últimas novedades. Es un espacio perfecto tanto para aquellos que están buscando la mejor manera de decorar su hogar como para quienes quieren planear el mejor viaje de sus vidas, así de extenso es el abanico que ofrecen, con todo tipo de noticias de última hora para completarlo. Mucha gente no conoce este apartado de las Páginas Amarillas pero merece la pena echarle un vistazo porque pronto uno se da cuenta de cuán útil puede llegar a ser. Además, hay un apartado de destacados donde figuran aquellas informaciones que han sido de más interés o que por algún motivo cobran especial importancia en una época determinada del año.

Seguir leyendo »

La Generalitat ha rebut 2.600 peticions de documents de nul·litat de judicis franquistes

Dues persones observen una foto d' Lluis Companys.

El 29 de juny de 2017, el Parlament de Catalunya va ser escenari d’una jornada històrica i emotiva. Per unanimitat, la cambra catalana va donar llum verda aquell dia a la Llei 11/2017 de reparació jurídica de les víctimes del franquisme, que declara il·legals els tribunals franquistes i anul·la totes les causes, sentències i resolucions que van dictar.

La normativa permet que les víctimes d’aquests judicis franquistes -o qualsevol persona en nom seu, independentment del parentiu o coneixença - puguin demanar a la Generalitat un document que declari la nul·litat d’aquests processos.  Avui en dia, el Departament de Justícia de la Generalitat ja ha rebut gairebé 2.600 peticions de documents de nul·litat.

En aplicació de la nova llei, l’Arxiu Nacional de Catalunya va publicar la relació de persones i entitats contra les quals es van instruir procediments judicials militars entre l’abril de 1938 i fins al desembre de 1978. La llista, que l’Arxiu Nacional va actualitzant si troba noves evidències documentals, inclou actualment un total de 66.952 persones i 15 entitats.

Seguir leyendo »

La Generalitat recupera les restes de 250 soldats de la Guerra Civil a les fosses del Soleràs i Miravet

Les fosses del Soleràs i Miravet.

La Generalitat ha obert les dues fosses més grans excavades fins ara a Catalunya pel que fa a nombre d’individus. Es tracta de la fossa del Soleràs (a Les Garrigues) i de la fossa de Pernafeites de Miravet (a Ribera d’Ebre). Els arqueòlegs han exhumat les restes de 146 individus del Soleràs, i a Miravet, les d’un centenar de persones. Un any després de la posada en marxa del Pla de Fosses, el Govern ha multiplicat per quatre el nombre de despulles recuperades des de la Transició. Des del 1977, a Catalunya s’han exhumat les restes de 339 persones. D’aquestes, 281 s’han exhumat durant l’últim any.

Leandro Preixens Torrebadella va morir per l’ona expansiva d’un obús, en un bombardeig, l’any 1938. Era un civil de 60 anys, veí del Soleràs i trobat a la fossa de la localitat, la més gran de les que s’han obert fins ara a Catalunya. El Departament de Justícia l’ha identificat gràcies a les mostres d’ADN dels seus familiars, que es van acollir al Programa d’Identificació Genètica de la Generalitat. La consellera de Justícia, Ester Capella, va lliurar l’anàlisi genètic que certifica la identitat de les despulles al seu nét, Josep Maria Ruestes.

La fossa del Soleràs, subdividida en vuit fosses, estava ubicada a l’antic cementiri del poble, abandonat a principis del segle XX. La majoria d’exhumacions corresponen a soldats republicans que van morir a un hospital de campanya del poble. També s’hi han trobat 25 soldats del bàndol nacional i alguns civils. L’hospital estava en un edifici pròxim a la fossa i els mateixos veïns traslladaven els soldats morts al cementiri vell, de nit, amb un carro arrossegat per una mula.

Seguir leyendo »