Conselleria desautoritza la instal·lació de la central fotovoltaica Torremendo I a Oriola

La Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, a través de la Direcció General d'Energia i Mines ha denegat l'autorització administrativa prèvia, de construcció i la declaració d'utilitat pública corresponents a una central fotovoltaica denominada FV Torremendo I a Oriola i la seua infraestructura d'evacuació.

Aquesta planta està projectada amb potència a instal·lar de 9,9 MW, a situar en el terme municipal d'Oriola i la seua infraestructura d'evacuació en els termes municipals d'Oriola, Almoradí, Sant Miquel de les Salines i Los Montesinos.

En aquesta resolució publicada aquest dimarts en el DOGV s'accepten les al·legacions presentades per l'Ajuntament d'Oriola, el passat 3 d'agost de 2023, contra la instal·lació d'aquesta planta fotovoltaica en estar en el límit del sòl urbà.

El regidor de Desenvolupament Rural, Víctor Valverde, ha explicat que aquesta resolució és molt important per a la pedania de Torremendo ja que la planta solar es pretenia situar a zones confrontants amb diverses construccions situades en la carretera de Hurchillo, com era el cas dels barris del Molino i de la Virgen i, fins i tot, amb el cementeri.

En les al·legacions, el regidor de Desenvolupament Rural indicava que a més d'afectar greument les possibilitats d'ampliació del sòl urbà d'aquesta pedania, el projecte no tenia en compte que entre les parcel·les afectades es trobaven tres PERI semiconsolidats, al costat del greu mal paisatgístic que la instal·lació provocaria en el terme de la pedania oriolana.