Diplomada en Infermeria. Màster en lideratge i gestió dels serveis d'infermeria. Màster en gestió d'equips i serveis sanitaris en l'atenció primària. Postgrau en lideratge de les organitzacions de salut. Diploma de gestió de la qualitat en l'atenció primària de salut. Actualment és adjunta a la Direcció-Gerència de CASAP (Castelldefels Agents de Salut), directora i docent del programa formatiu “Fonaments conceptuals” de residents a IFiC, activitats que compagina amb la presidència de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC). Membre de la junta directiva de la Societat Catalana de Gestió Sanitària de l'ACMCB, del Consell de la Professió Infermera del Departament de Salut, de l'Equip Editorial de RISAI (Revista d'Innovació Sanitària i Atenció Integrada) i de la revista d'infermeria AGORA. Participant del programa HOPE (European Hospital and Healthcare Federation) a Finlàndia el 2015.