Sagunt instal·la sensors de moviment en les palmera per a detectar riscos de caigudes a la via pública

L'Ajuntament de Sagunt instal·larà sensors de moviment en les palmeres situades dins de les àrees urbanes de la ciutat per a mitigar els riscos associats a la bolcada d'aquests arbres o a la caiguda de les seues palmes.

La tecnologia, implementada per l'empresa pública SAG i l'empresa valenciana Solivent Paisatges, quantifica l'oscil·lació de les palmeres i permet una detecció precoç de moviments inusuals o signes d'afebliment en les estructures de les palmes. Aquesta mesura proactiva té com a objectiu identificar riscos potencials de caigudes de palmes o fins i tot de la bolcada total del conjunt de la palmera, tot això abans que representen una amenaça per a la seguretat dels transeünts i vehicles als carrers i voreres, a més de preservar la integritat del paisatge urbà.

Aquest sistema recopilarà, a través dels sensors, tota la informació relativa als moviments de la palmera, ajudant així a prendre mesures preventives adequades per a evitar possibles accidents.