eldiario.es

9

Josep Maria Montaner

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 3

Lloguers abusius i dret a l’habitatge: un repte pendent

El Parlament aprovarà aquest dijous la llei d’emergència habitacional. Una nova llei que ha de servir per superar la suspensió parcial de la llei 24/ 2015, dictaminada el juny d’aquest any pel Tribunal Constitucional.

Calia urgentment recuperar les eines per aturar desnonaments i atendre les emergències habitacionals; i la Generalitat ho ha tramitat amb la rapidesa promesa.

Seguir leyendo »

Alquileres abusivos y derecho a la vivienda: un reto pendiente

El Parlament aprobará este jueves la ley de emergencia habitacional. Una nueva ley que debe servir para superar la suspensión parcial de la ley 24/2015, dictaminada en junio de este año por el Tribunal Constitucional.

Hacía falta recuperar urgentemente las herramientas para detener desahucios y atender las emergencias habitacionales; y la Generalitat lo ha tramitado con la rapidez prometida.

Seguir leyendo »

Un dret com una casa

Tradicionalment, a l’Estat espanyol, el dret a l’habitatge ha estat considerat, amb honroses excepcions com la Llei pel Dret a l’Habitatge del 2007 del Govern del tripartit, o la legislació del País Basc, com un dret de segona categoria. Se’l mirava només com un factor d’enriquiment econòmic, i no com un dret essencial que calia preservar de la voràgine especulativa.

El resultat és prou conegut i patit: la pervivència dramàtica dels desnonaments, uns 50 a la setmana a Barcelona; de persones sense llar, unes 3.000 segons el darrer recompte; i un nombre cada cop major de persones que veuen gairebé impossible poder accedir a un habitatge per l’augment desorbitat dels lloguers. Joves i persones grans es veuen forçades a abandonar els pisos de tota la vida per l’augment de la pressió del mercat. A Barcelona, l’habitatge s’ha convertit en una mercaderia especialment atractiva per als inversos, que acaparen un 40% de les compres, exercint una forta pressió a les àrees d’alta atracció turística.

Seguir leyendo »

Un derecho como una casa

Tradicionalmente, en España, el derecho a la vivienda ha sido considerado, con honrosas excepciones como la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2007 del Gobierno del tripartito, o la legislación del País Vasco, como un derecho de segunda categoría. Se le consideraba sólo un factor de enriquecimiento económico, y no un derecho esencial que había que preservar de la vorágine especulativa.

El resultado es bastante conocido y sufrido: la pervivencia dramática de los desahucios, unos 50 a la semana en Barcelona; de personas sin hogar, unas 3.000 según el último recuento; y un número cada vez mayor de personas que ven casi imposible poder acceder a una vivienda por el aumento desorbitado de los alquileres. Jóvenes y personas mayores se ven forzadas a abandonar los pisos de toda la vida por el aumento de la presión del mercado. En Barcelona, la vivienda se ha convertido en una mercancía especialmente atractiva para los inversores, que acaparan un 40% de las compras, ejerciendo una fuerte presión en las áreas de alta atracción turística.

Seguir leyendo »