eldiario.es

9

Síguenos:

Boletines

Boletines

Sergi Pitarch

Sotsdirector d'eldiariocv.es. Nascut a La Pobla de Vallbona (Camp de Túria) el 1982, he treballat els últims set anys al periòdic Levante-El Mercantil Valenciano, on vaig coordinar les seccions de Política i Economia. Fundador del diari digital l'Informatiu i també redactor en Las Provincias i a l'agència de notícies Colpisa. Vaig ser també president de la Unió de Periodistes Valencians. Sóc periodista sense adjectius.

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 6813

L’auditoria qüestiona tres acomiadaments improcedents del port de València i l’increment de despeses de personal

L’informe d’auditoria de compliment i operativa sobre les despeses de personal de l’Autoritat Portuària de València (APV) conclou que la gestió ha sigut correcta, encara que ha trobat unes quantes deficiències. Els auditors alerten que els tres acomiadaments que ha fet l’APV s’han saldat en contra dels interessos de l’entitat i que hi ha hagut un increment de les despeses de personal inadequat.

Segons l’informe, les despeses de personal són superiors a les permeses per la normativa, en concret les relacionades als pagaments de l’antiguitat. L’APV al·lega que l’increment és del 4,88% i s’ha fet bàsicament sobre personal fora de conveni, per la qual cosa no se li apliquen els límits legals. En l’APV treballen unes 300 persones que, en antiguitat, van percebre el 2017 823.277 euros.

Seguir leyendo »

La auditoría cuestiona tres despidos improcedentes del puerto de Valencia y el incremento de gastos de personal

El informe de auditoría de cumplimiento y operativa sobre los gastos de personal de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) concluye que la gestión ha sido correcta, aunque ha encontrado deficiencias varias. Los auditores alertan de que los tres despidos que ha hecho la APV se han saldado en contra de los intereses de la entidad y que ha habido un incremento de los gastos de personal inadecuado.

Según el informe, los gastos de personal son superiores a los permitidos por la normativa, en concreto los relacionados a los pagos de la antigüedad. La APV alega que el incremento es del 4,88 % y se ha realizado básicamente sobre personal fuera de convenio, por lo que no se le aplican los límites legales. En la APV trabajan unas 300 personas que en antigüedad percibieron en 2017 823.277 euros.

Seguir leyendo »

Jutge i part: l’interventor de la Generalitat Valenciana que exonera Camps de la Fórmula 1 va ser auditor delegat quan es va fer el circuit

Un informe de la Intervenció de la Generalitat Valenciana ha donat un tomb inesperat a la investigació sobre els sobrecostos en el circuit urbà de la Fórmula 1. Quan la jutgessa instructora havia decidit processar l’expresident de la Generalitat Francisco Camps per malversació i prevaricació per aquestes obres, l’informe de l’auditor públic lliurat fa poc va provocar que el Fiscal Anticorrupció sol·licitara l’arxivament de la causa per prescripció dels delictes, ja que no hi havia suficient perjudici econòmic per a l’agreujant.

Aquest informe de l’auditor públic clau va canviar la versió del ministeri públic, que va passar en tres mesos d’acusar l’expresident de la Generalitat i altres imputats a demanar l’arxivament per prescripció dels delictes. L’Advocacia de la Generalitat demanarà amb quasi total seguretat l’obertura de judici i la Conselleria d’Infraestructures ja prepara una ampliació de l’informe pericial perquè, asseguren fonts coneixedores del cas, que l’interventor s’ha deixat més de 40 milions per quantificar de costos del circuit. A més, assenyalen, ningú ha acreditat que s’hagen reintegrat els més de 90 milions d’euros que va costar el circuit urbà.

Seguir leyendo »

La justícia qüestiona que Ciegsa pagara 2 milions d’euros en interessos a empreses quan Catalá era consellera

“L’abonament a favor del proveïdor comporta l’extinció del deute contret per la comunitat autònoma tant per principal com per interessos, costes judicials o qualssevol altres despeses accessòries.”

Això diu una part de la sentència de l’Audiència Provincial de 3 d’abril de 2018 per la qual se’n revoca una d’anterior del Jutjat número 2 de València i es desestima la reclamació de 77.751 euros en interessos de l’empresa constructora Comsa contra l’empresa pública de construcció de col·legis Ciegsa.

Seguir leyendo »

Juez y parte: el interventor de la Generalitat Valenciana que exonera a Camps de la Fórmula 1 fue auditor delegado cuando se hizo el circuito

Un informe de la Intervención de la Generalitat Valenciana ha dado un vuelco inesperado a la investigación sobre los sobrecostes en el circuito urbano de la Fórmula 1. Cuando la jueza instructora había decidido procesar al expresidente de la Generalitat Francisco Camps por malversación y prevaricación por estas obras, el informe del auditor público entregado recientemente provocó que el fiscal Anticorrupción solicitara el archivo de la causa por prescripción de los delitos al no haber suficiente perjuicio económico para el agravante. 

Este informe del auditor público clave cambió la versión del Ministerio Público al pasar en tres meses de acusar al expresidente de la Generalitat y a otros imputados a pedir el archivo por prescripción de los delitos. La Abogacía de la Generalitat pedirá con casi total seguridad la apertura de juicio y la Conselleria de Infraestructuras ya prepara un ampliación del informe pericial porque, aseguran fuentes conocedoras del caso, que el interventor se ha dejado más de 40 millones por cuantificar de costes del circuito. Además, señalan, nadie ha acreditado que se hayan reintegrado los más de 90 millones de euros que costó el circuito urbano.

Seguir leyendo »

La justicia cuestiona que Ciegsa pagara 2 millones de euros en intereses a empresas cuando Catalá era consellera

"El abono a favor del proveedor conlleva la extinción de la deuda contraída por la Comunidad Autónoma tanto por principal como por intereses, costas judiciales o cualesquiera otros gastos accesorios".

Así reza parte de la sentencia firme de la Audiencia Provincial de 3 de abril de 2018 por la cual se revoca una anterior del juzgado número 2 de València y se desestima la reclamación de 77.751 euros en intereses de la empresa constructora Comsa contra la empresa pública de construcción de colegios Ciegsa.

Seguir leyendo »

La CVMC investiga a la productora del hermano de Ximo Puig y a otras seis empresas por pactar precios para un contrato de À Punt

La productora de Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, obtuvo la mejor puntuación para la adjudicación de uno de los lotes del contrato del servicio de recursos audiovisuales de À Punt en las comarcas de Els Ports, L'Alt Maestrat y el Baix Maestrat. Sin embargo, el pasado 1 de marzo, la mesa de contratación de la Corporación Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) detectó "posibles conductas contrarias al principio de libre competencia y al principio de propuesta única" en las ofertas de la productora de Puig y de otras seis empresas audiovisuales.

La mercantil de Francis Puig optaba a los lotes uno (24.200 euros) y dos (36.300 euros). Para la mesa de contratación no fue demasiado complicado detectar las presuntas irregularidades ya que los importes de las ofertas de Comunicació dels Ports SA, la productora del hermano del presidente de la Generalitat, Kriol Produccions SL y Canal Maestrat SL, coincidían al céntimo. Además, tal como advirtió la mesa en el acta de la reunión del pasado 26 de febrero, la oferta realizada por Comunicacions dels Ports SA era "muy inferior a la baja media con respecto al resto de las empresas licitadoras". 

Seguir leyendo »

L'Advocacia de la Generalitat torna a provocar l'ajornament del judici per les bosses d'ocupació d'À Punt: i ja van tres

El recurs presentat per la Unió de Periodistes (UPV) i l'Associació de la Premsa d'Alacant (APA) a la resolució que fixava els barems de les borses de treball d'À Punt té aspectes d'eternitzar-se. Un any i mig després de presentar-se la primera demanda per a saber si les valoracions són irregulars i s'han prevalgut uns perfils enfront d'uns altres de manera excessiva, les dues associacions que aglutinen a un miler de periodistes valencians no han pogut passar de la primera casella.

Un jutjat contenciós administratiu de València va entendre en primera instància que no era competent per a assumir el recurs i el va derivar a un social, el número 5 de València. Quan s'anava a celebrar el judici, tant els sindicats personats com l'Advocacia de la Generalitat, en representació d'À Punt, van assegurar que no era la seua competència. La jutgessa social ho va derivar llavors a l'Audiència Nacional.

Seguir leyendo »

La Abogacía de la Generalitat vuelve a provocar el aplazamiento del juicio por las bolsas de empleo de À Punt: y ya van tres

El recurso presentado por la Unió de Periodistes (UPV) y la Asociación de la Prensa de Alicante (APA) a la resolución que fijaba los baremos de las bolsas de trabajo de À Punt tiene visos de eternizarse. Un año y medio después de presentarse la primera demanda para saber si las valoraciones son irregulares y se han primado unos perfiles frente a otros de manera excesiva, las dos asociaciones que aglutinan a un millar de periodistas valencianos no han podido pasar de la primera casilla.

Un juzgado de lo contencioso administrativo de Valencia entendió en primera instancia que no era competente para asumir el recurso y se lo derivó a uno de lo Social, el número 5 de Valencia. Cuando se iba a celebrar el juicio, tanto los sindicatos personados como la Abogacía de la Generalitat, en representación de À Punt, aseguraron que no era su competencia. La jueza de lo Social lo derivó entonces a la Audiencia Nacional.

Seguir leyendo »

El blanquejador uruguaià de Zaplana ingressa 5,7 milions del botí en el jutjat per tancar el seu acord de confessió

El cas Erial, que investiga el cobrament de comissions per valor de 17 milions d’euros de l’exministre i expresident de la Generalitat, Eduardo Zaplana, pot convertir-se en un dels casos de presumpta corrupció en què la justícia recupere més volum de diners desviats. La ràpida i secreta actuació de la titular del Jutjat d’Instrucció número 8 de València, María Isabel Rodríguez, i el fiscal Anticorrupció Pablo Ponce assegurant la confessió del presumpte blanquejador de Zaplana a l’Uruguai no solament ha aconseguit una confessió demolidora, sinó que ha permés que una part del botí torne a Espanya.

Així doncs, i segons es va segellar en l’acord de confessió de Fernando Washington Belhot per a evitar ser acusat en aquesta causa, el testaferro i blanquejador confés ha ingressat 5,7 milions d’euros des de Suïssa en el compte corrent habilitat pel Jutjat d’Instrucció número 8 de València, segons han confirmat fonts d’Anticorrupció. Possiblement, un dels decomissos de diners en metàl·lic defraudats per corrupció més important de la història d’Espanya.

Seguir leyendo »