Coordinadora de Esquerra Unida de València ciutat.