Doctora, llicenciada en Sociologia i diplomada en Treball Social per la Universitat de València. Directora del Màster en Gènere i Polítiques d'Igualtat de l'Institut Universitari d'Estudis de la Dona i professora del departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de València.