eldiario.es

9

Síguenos:

Boletines

Boletines

Krme Freixa

Psicologa i Periodista Experta en Politiques Usos Temps i Salut Sexual. Feminista

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 5

Prou de SILENCIS!

Les dones, estem fartes dels minuts de silenci. Les dones estem saturades dels silencis.

Les dones fa anys que no callem davant el terrorisme masclista, encara que aquests dies hi hagi qui sembla haver descobert que el millor és el soroll i no el silenci.

Seguir leyendo »

¡Basta de SILENCIOS!

Las mujeres, estamos hartas de los minutos de silencio. Las mujeres estamos saturadas de los silencios.

Las mujeres hace años que no callamos ante el terrorismo machista, aunque estos días haya quien parece haber descubierto que lo mejor es el ruido y no el silencio.

Seguir leyendo »

Fabricació Artesanal de Criatures, S.A.

La societat en la qual vivim és molt donada a buscar eufemismes per a aquelles qüestions que nomenades, com el que són, provocarien que la consciència de la ciutadania es despertés i posés fi a pràctiques que augmenten les desigualtats en una societat sense equitat ni paritat.

Eufemismes com a maternitat subrogada, gestació subrogada, o gestació per substitució fa que es difumini la realitat del que s'està comercialitzant: criatures i cossos de dones.

Seguir leyendo »

Fabricación Artesanal de Criaturas, S.A.

La sociedad en la que vivimos es muy dada a buscar eufemismos para aquellas cuestiones que nombradas, como lo que son, provocarían que la conciencia de la ciudadanía se despertara y pusiera fin a prácticas que acrecientan las desigualdades en una sociedad sin equidad ni paridad.

 Eufemismos como maternidad subrogada, gestación subrogada, o gestación por sustitución hace que se difumine la realidad de lo que se está comercializando: criaturas y cuerpos de mujeres.

Seguir leyendo »

Mai seran les teves filles?

Als puters, producte de la societat patriarcal, els missatges que apel·len al fet que les dones prostituïdes podrien ser les seves mares, germanes o filles no els afecten perquè a ells els ha convençut el sistema que les dones que compren per a solaç dels seus penis són dones que van néixer diferents. Van néixer per ser putes. Les putes mai són dones dels seus entorns propers, ja s'encarreguen d'això els traficants que saben molt bé on i com repartir la mercaderia dones. Així per a aquest gran bordell del sud d'Europa la mercaderia procedeix d'Albània, Bulgària, Lituània i Romania, encara que també arriben de Nigèria, Colòmbia i República Dominicana. D'aquesta manera els puters les veuen com a productes exòtics i estranys, res a veure amb les dones del seu entorn. No hi ha empatia possible. Bé, no la hi havia. Ara la crisi ha creat més desigualtats de gènere i una pobresa a la qual algunes dones el sistema solament els deixa una sortida: la prostitució. Ara sí, puters, podeu trobar en els magatzems de mercaderia, anomenats bordells, o als carrers a les dones del vostre entorn. Podeu trobar la mercaderia dones semblant a les vostres mares, filles, àvies o germanes. Clar que enfront d'aquesta realitat, el sistema també ha creat defenses perquè el vostre cervell no reaccioni i seguiu fent cas al vostre penis perquè si no era així deixaríeu de consumir la mercaderia que els reporta abundants guanys. 

D'entrada vivim en un sistema patriarcal que genera una violència estructural respecte a les dones que queda permanentment reflectida en els assassinats del terrorisme masclista que es duen a terme invocant l'amor i els preceptes de la misoginia de les religions. S'evidencia en un Parlament Europeu que decideix que el PIB dels països inclogui els guanys generats per la prostitució i es fa patent quan en els mitjans de comunicació solament se senten les veus d’aquelles qui diuen exercir la prostitució lliurement. Perfecte perquè en lloc de còmplice d'aquesta violència solament et percebis com aquest eufemisme anomenat “client”! 

Seguir leyendo »

¿Nunca serán tus hijas?

A los puteros, productos de la sociedad patriarcal, los mensajes que apelan a que las mujeres prostituidas podrían ser sus madres, hermanas o hijas no les afectan porque a ellos les ha convencido el sistema que las mujeres que compran para solaz de sus penes son mujeres que nacieron diferentes. Nacieron para ser putas. Las putas nunca son mujeres de sus entornos próximos, ya se encargan de ello los traficantes que saben muy bien donde y cómo repartir la mercancía mujeres. Así para este gran burdel del sur de Europa la mercancía procede de Albania, Bulgaria, Lituania y Rumania, aunque también llegan de Nigeria, Colombia y República Dominicana. De esta manera los puteros las ven como productos exóticos y extraños, nada que ver con las mujeres de su entorno. No hay empatía posible. Bueno, no la había. Ahora la crisis ha creado más desigualdades de género y una pobreza a la que algunas mujeres el sistema solo les deja una salida: la prostitución. Ahora sí, puteros, podéis encontrar en los almacenes de mercancía, llamados burdeles, o en las calles a las mujeres de vuestro entorno. Podéis encontrar la mercancía mujeres parecida a vuestras madres, hijas, abuelas o hermanas. Claro que frente a esta realidad, el sistema también ha creado defensas para que vuestro cerebro no reaccione y sigáis haciendo caso a vuestro pene porque si no fuera así dejaríais de consumir la mercancía que les reporta abundantes ganancias.  

De entrada vivimos en un sistema patriarcal que genera una violencia estructural respecto a las mujeres que queda permanentemente reflejada en los asesinatos del terrorismo machista que se llevan a cabo invocando el amor y los preceptos misóginos de las religiones. Se evidencia en un Parlamento Europeo que decide que el PIB de los países incluya  las ganancias generadas por la prostitución y se hace patente cuando en los medios de comunicación solo se oyen las voces de quienes dicen ejercer la prostitución libremente. ¡Perfecto para que en lugar de cómplice de esta violencia solo te sientas ese eufemismo llamado “cliente”!

Seguir leyendo »