eldiario.es

9

Síguenos:

Boletines

Boletines

Lucas Marco

Licenciado en Sociología y en Ciencias Políticas por la Universitat de València y máster en Historia Contemporánea y Mundo Actual por la Universitat de Barcelona. Ha colaborado en el diario Público, linformatiu.com, la revista El Temps, el periódico quincenal Diagonal o el anuario de media.cat, entre otros medios. Es autor del libro ‘Simplemente es profesionalidad. Historias de la Brigada Político Social de Valencia’ (Alfons el Magnànim, 2018).

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 93

La policia apuntala la seua acusació pels set “col·locats” amb centenars de correus: “Les instruccions parteixen de Jorge Rodríguez”

En el sumari del cas Alqueria, a diferència dels casos de corrupció a l’ús, no hi ha dades bancàries, ni apareixen paradisos fiscals o converses telefòniques compromeses. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (Udef) de la Policia Nacional ha centrat la seua investigació, comandada pel fiscal anticorrupció Pablo Ponce, en els correus electrònics intercanviats entre els principals protagonistes per demostrar que, en última instància, el president de la Diputació de València, a través dels seus homes de confiança, va imposar unes contractacions d’alts càrrecs en Divalterra (l’antiga Imelsa) amb uns emoluments generosos a persones vinculades al PSPV i Compromís tot i saber que el procediment era il·legal.

La conclusió de la Udef és clara: els responsables de l’empresa pública van fer cas omís dels informes que ells mateixos van encarregar sobre la contractació d’alts càrrecs vinculats a PSPV i Compromís en Divalterra, amb un cost aproximat, segons la Policia, de dos milions d’euros.

Seguir leyendo »

La policía apuntala su acusación por los 7 "enchufados" con cientos de correos: "Las instrucciones parten de Jorge Rodríguez"

En el sumario del caso Alquería, a diferencia de los casos de corrupción al uso, no hay datos bancarios, ni aparecen paraísos fiscales o comprometidas conversaciones telefónicas. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional ha centrado su investigación, comandada por el fiscal anticorrupción Pablo Ponce, en los correos electrónicos intercambiados entre los principales protagonistas para demostrar que, en última instancia, el presidente de la Diputación de Valencia, a través de sus hombres de confianza impusieron unas contrataciones de altos cargos en Divalterra (la antigua Imelsa) con unos generosos emolumentos a personas vinculadas al PSPV y Compromís a sabiendas que el procedimiento era ilegal. 

La conclusión de la Udef es clara: los responsables de la empresa pública hicieron caso omiso a los informes que ellos mismos encargaron sobre la contratación de altos cargos vinculados a PSPV y Compromís en Divalterra, con un coste aproximado, según la Policía, de dos millones de euros.

Seguir leyendo »

El passat dels denunciants del cas Alqueria: contractats a dit pel “ionqui dels diners” i amb nòmines ‘especials’

La denúncia inicial que ha motivat el cas Alqueria parteix de dos directius de l’empresa pública Divalterra que ja van formar part de la saquejada Imelsa amb Marcos Benavent, l’autodenominat “ionqui dels diners”, i pota central del cas Taula. Tots dos són els que van acudir a la Fiscalia Anticorrupció a presentar la denúncia que va ser assumida pel ministeri públic i portada davant el jutge d’instrucció. A partir d’ací, es van succeir uns quants informes de la policia, una macrooperació amb escorcolls i la dimissió del president de la Diputació de València Jorge Rodríguez després de ser detingut i passar una nit en el calabós.

Es tracta del director econòmic de Divalterra, José Luis Castellote, i del responsable del departament jurídic de l’empresa pública, José Luis Pellicer. Tots dos formaven part de l’equip directiu de Marcos Benavent. En el cas de Pellicer, va entrar a dit el 2013. Les seues nòmines eren calculades directament amb les del “ionqui dels diners” i set persones més per la directora de Recursos Humans. Aquest fet va ser traslladat per la mateixa Divalterra a la investigació del cas Taula el 2016.

Seguir leyendo »

L’exgerent de Divalterra va advertir Jorge Rodríguez sobre els alts càrrecs: “No estan fent tasques d’alta direcció”

Els “homes del president” el van advertir sobre el monumental garbull que estava a punt d’esclatar en l’empresa pública de la Diputació de València. Uns correus electrònics localitzats per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional en el servidor de l’expresident Jorge Rodríguez mostren l’anàlisi del gerent d’Imelsa (actualment Divalterra), Víctor Sahuquillo, sobre la situació complicada en l’empresa pública. Sahuquillo va dimitir del seu càrrec per les despeses en begudes alcohòliques que va carregar en la targeta de l’empresa i, de xamba, es va salvar del que vindria després.

En un correu electrònic de l’1 de maig de 2016 titulat “confidencial”, l’exgerent de Divalterra, Víctor Sahuquillo advertia el seu company i cap Jorge Rodríguez que Imelsa (antiga denominació de Divalterra i epicentre del cas Taula pel qual va haver de dimitir Alfonso Rus) “ha sigut el calaix perfecte per a crear clientelisme barat (…). S’ha creat un exèrcit de brigadistes com a espai per a tindre estómacs agraïts’”. Així, Sahuquillo pintava un panorama complicat heretat d’Imelsa, un autèntic agent tòxic de l’època de Rus que va donar a llum la macrotrama Taula. “Les direccions d’àrea que hi ha actualment en el nou organigrama són una herència difícil de solucionar”. La cosa pintava malament des del principi.

Seguir leyendo »

El exgerente de Divalterra advirtió a Jorge Rodríguez sobre los altos cargos: "No están haciendo labores de alta dirección"

Los "hombres del presidente" le advirtieron sobre el monumental embrollo que estaba a punto de estallar en la empresa pública de la Diputación de Valencia. Unos correos electrónicos localizados por la Policía Nacional en el servidor del expresidente Jorge Rodríguez y que figuran en el sumario del caso Alquería, muestran el análisis del gerente de Imelsa (actualmente Divalterra), Víctor Sahuquillo, sobre la complicada situación en la empresa pública. Sahuquillo dimitió de su puesto por los gastos en bebidas alcohólicas que cargó en la tarjeta de la empresa y así, de chiripa, se salvó de lo que vendría después.  

En un correo electrónico del 1 de mayo del 2016 titulado "confidencial", el exgerente de Divalterra, Víctor Sahuquillo advertía a su jefe Jorge Rodríguez que Imelsa (antigua denominación de Divalterra y epicentro del caso Taula por el que tuvo que dimitir Alfonso Rus) "ha sido el cajón perfecto para crear clientelismo barato (…). Se ha creado un ejército de brigadistas como espacio para tener 'estómagos agradecidos'". Sahuquillo pintaba un complicado panorama heredado de Imelsa, un auténtico agente tóxico de la época de Rus que dio a luz la macro operación Taula. "Las direcciones de área que actualmente existen en el nuevo organigrama son una herencia de difícil solución", constató el dirigente socialista. La cosa pintaba mal desde el principio. 

Seguir leyendo »

El pasado de los denunciantes del caso Alquería: contratados a dedo por el "yonki del dinero" y con nóminas 'especiales'

La denuncia inicial que ha motivado el caso Alqueria parte de dos directivos de la empresa pública Divalterra que ya formaron parte de la saqueada Imelsa con Marcos Benavent, el autodenominado "yonqui del dinero", y pata central del caso Taula. Ambos son los que acudieron a la Fiscalía Anticorrupción a presentar la denuncia que fue asumida por el Ministerio Público y llevada ante el juez de instrucción. A partir de ahí, se sucedieron varios informes de la policía, una macrooperación con registros y la dimisión del presidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez tras ser detenido y pasar una noche en el calabozo.

Se trata del director económico de Divalterra, José Luis Castellote, y del responsable del departamento jurídico de la empresa pública, José Luis Pellicer. Ambos formaban parte del equipo directivo de Marcos Benavent. En el caso de Pellicer, entró a dedo en 2013. Sus nóminas eran calculadas directamente junto a las del "yonqui del dinero" y otras siete personas por la directora de Recursos Humanos. Este hecho fue trasladado por la propia Divalterra a la investigación del caso Taula en 2016. 

Seguir leyendo »

El sumari revela pressions a favor dels "companys del partit" en el cas que va costar el càrrec al president socialista de la Diputació de València

L'aixecament del secret de sumari del cas Alqueria, pel qual va haver de dimitir el president de la Diputació de València socialista, Jorge Rodríguez, evidencia que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Agència Tributària conclouen que les set contractacions que l'empresa pública va realitzar a persones de PSPV i Compromís són irregulars. Un dels textos a través de missatgeria instantània que el fiscal argüeix per a realitzar els registres d'habitatges i fet per una d'una persona de confiança de Rodríguez revelen pressions a favor dels "companys de partit".

L'informe de la Intervenció General de l'Estat present en el sumari de la investigació conclou que es va utilitzar la figura dels alts càrrecs per a contractar en Divalterra a persones dels partits PSPV i Compromís "per a intentar donar aparença de legalitat". A més, afig, "no hi ha increment ni evolució de la xifra de negocis ni en els seus pressupostos que avale la contractació dels alts directius", com es defensava en alguns informes propis de l'empresa pública.

Seguir leyendo »

El sumario revela presiones a favor de "los compañeros del partido" en el caso que costó el cargo al presidente socialista de la Diputación de Valencia

El levantamiento del secreto de sumario del caso Alqueria, por el que tuvo que dimitir el presidente de la Diputación de Valencia socialista, Jorge Rodríguez, evidencia que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Agencia Tributaria concluyen que las siete contrataciones que la empresa pública realizó a personas de PSPV y Compromís son irregulares. Uno de los textos a través de mensajería instantánea que el fiscal arguye para realizar los registros de viviendas y que habría hecho una persona de confianza de Rodríguez revela presiones a favor de "los compañeros de partido".

El informe de la Intervención General del Estado presente en el sumario de la investigación concluye que se utilizó la figura de los altos cargos para contratar en Divalterra a personas de los partidos PSPV y Compromís "para intentar dar apariencia de legalidad". Además, añade, "no existe incremento ni evolución de la cifra de negocios ni en sus presupuestos que avale la contratación de los altos directivos", como se defendía en algunos informes propios de la empresa pública. 

Seguir leyendo »

La empresa acusada de lavar dinero negro de Rus mantiene cinco sociedades activas en Brasil valoradas en 7,8 millones

Desde el inicio de la investigación del caso Taula, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tenía en sus manos información detallada sobre las sociedades de los empresarios Ramón Lis March y Jaime Cabot Ivars en España y en el extranjero. Los investigadores fijaron su atención singularmente en una supuesta operación de blanqueo de 1,8 millones de euros en negro a través de la empresa inmobiliaria Geneva Fondo Inmobiliario SA, que era propietaria del 20% de la firma de Alfonso Rus Fabricación y Distribución del Mueble (FDM) SL. Según declaró el arrepentido Marcos Benavent ante los agentes del Instituto Armado, el socio de Geneva Ramón Lis March (fallecido en 2015) era amigo íntimo de Rus y ambos tenían "sociedades interpuestas".

Jaime Cabot Ivars, el otro socio de Geneva imputado en el caso Taula, mantiene cinco sociedades activas en Brasil dedicadas a proyectos inmobiliarios, según la información del Registro Mercantil del Estado de Salvador de Bahía a la que ha tenido acceso eldiario.es. Hasta ahora, la investigación del caso Taula se había centrado en una sola filial de la inmobiliaria Geneva Fondo Inmobiliario SA en el país latinoamericano. En realidad, la presunta red exterior de Taula cuenta con seis sociedades, cinco de ellas activas, con un capital social de 7,8 millones de euros (34 millones de reales brasileños). 

Seguir leyendo »

L’empresa acusada de llavar diners negres de Rus manté cinc societats actives al Brasil valorades en 7,8 milions

Jaime Cabot Ivars, l’altre soci de Geneva imputat en el cas Taula, manté cinc societats actives al Brasil dedicades a projectes immobiliaris, segons la informació del Registre Mercantil de l’Estat de Salvador de Bahia a què ha tingut accés eldiario.es. Fins ara, la investigació del cas Taula s’havia centrat en una sola filial de la immobiliària Geneva Fondo Inmobiliario SA al país llatinoamericà. En realitat, la presumpta xarxa exterior de Taula compta amb sis societats, cinc de les quals actives, amb un capital social de 7,8 milions d’euros (34 milions de reals brasilers).

Jaime Cabot és administrador i soci d’unes quantes de les empreses dedicades als negocis immobiliaris a Salvador de Bahia (Brasil). Així doncs, la matriu espanyola posseeix Geneva Patrimonial Imobiliària do Brasil Ltda i Seleta Patrimonial Ltda, en la qual Cabot i el difunt Lis March figuren com a socis i administradors. La primera d’aquestes empreses té al seu torn Gephar Boulevard 161 Participações Ltda, de la qual Cabot és administrador i Philippe Fernand Louis Argoud soci. Juntament amb aquest últim també figura Juan Blasco Cabot com a soci i administrador de Phar Invest Ci Gestão de Participações Societárias Ltda.

Seguir leyendo »