eldiario.es

9

Síguenos:

Boletines

Boletines

Lucas Marco

Licenciado en Sociología y en Ciencias Políticas por la Universitat de València y máster en Historia Contemporánea y Mundo Actual por la Universitat de Barcelona. Ha colaborado en el diario Público, linformatiu.com, la revista El Temps, el periódico quincenal Diagonal o el anuario de media.cat, entre otros medios. Es autor del libro ‘Simplemente es profesionalidad. Historias de la Brigada Político Social de Valencia’ (Alfons el Magnànim, 2018).

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 870

La postguerra franquista a les comarques valencianes: afusellaments, corrupció i crema de llibres en fogueres públiques

En 19 dels 22 municipis que conformen la comarca de l’Horta Nord es van produir “matances polítiques” en la immediata postguerra franquista. Hi hagué 305 morts a la comarca, segons el recompte de l’historiador Pau Pérez Duato, coautor amb Álex Gutiérrez Taengua, de La postguerra a les comarques valencianes. L’Horta Nord i la partida judicial de Xàtiva (Diputació de València, 2020).

El poder municipal a la comarca de l’Horta Nord es va disputar entre militars i jerarques provincials de Falange. “Quan hi ha elits històriques fortes en alguns pobles, els militars els retornen el poder, mentre que en pobles amb elits més febles, entren en joc els falangistes”, explica per telèfon a eldiario.es Pau Pérez Duato (Rafelbunyol, 1988).

Seguir leyendo »

La posguerra franquista en las comarcas valencianas: fusilamientos, corrupción y quema de libros en hogueras públicas

En 19 de los 22 municipios que conforman la comarca de L'Horta Nord se produjeron "matanzas políticas" en la inmediata posguerra franquista. Hubo 305 muertos en la zona, según el recuento del historiador Pau Pérez Duato, coautor junto a Álex Gutiérrez Taengua de La postguerra a les comarques valencianes. L'Horta Nord i la partida judicial de Xàtiva (Diputación de València, 2020).

El poder municipal en la comarca de L'Horta Nord se disputó entre militares y jerarcas provinciales de Falange. "Cuando hay élites históricas fuertes en algunos pueblos, los militares les devuelven el poder mientras que en pueblos con élites más débiles, entran en juego los falangistas", explica por teléfono a eldiario.es Pau Pérez Duato (Rafelbunyol, 1988).

Seguir leyendo »

La Generalitat pacta amb el bisbat que s’exhume una fossa comuna de la repressió franquista al cementeri parroquial d’Oriola

El bisbat d’Oriola-Alacant ha donat el vistiplau a la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica perquè s’inicien les faenes d’exhumació d’una fossa amb les restes de 17 republicans afusellats pel franquisme l’any 1939 al cementeri parroquial d’Oriola. 

La Generalitat prepara la licitació de set lots per a les excavacions de les fosses de la repressió franquista al territori valencià que permetrà exhumar els cossos de les víctimes del franquisme que romanen en diverses fosses dels cementeris de Castelló, Sogorb, Paterna i Oriola.  

Seguir leyendo »

La Generalitat pacta con el Obispado que se exhume una fosa común de la represión franquista en el cementerio parroquial de Orihuela

El Obispado de Orihuela-Alicante ha dado el visto bueno a la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática para que se inicien los trabajos de exhumación de una fosa con los restos de 17 republicanos fusilados por el franquismo en 1939 en el cementerio parroquial de Orihuela. 

La Generalitat prepara la licitación de siete lotes para las excavaciones de las fosas de la represión franquista en el territorio valenciano y que permitirá exhumar cuerpos de víctimas del franquismo que permanecen en varias fosas de los cementerio de Castelló, Segorbe, Paterna y Orihuela.  

Seguir leyendo »

Un carregament de 200 quilos de cocaïna a València enfronta dos clans del crim organitzat montenegrí i provoca 41 assassinats en tot Europa

Almenys 41 assassinats als Balcans, Alemanya, Àustria, els Països Baixos, Grècia i Espanya. La disputa entre dos clans del crim organitzat montenegrí ha degenerat en una reguera de sang a Europa i l’origen és el contenciós que enfronta dues faccions per un carregament de 200 quilos de cocaïna a València, segons una investigació publicada per l’Organized Crime and Corruption Reporting Project.

La informació, que cita informes d’intel·ligència, documents judicials i fonts “familiaritzades amb l’escena criminal balcànica”, afirma que els clans Kavač i Škaljari, provinents d’una localitat de la costa adriàtica de Montenegro, treballaven braç a braç en la importació de cocaïna entre Amèrica Llatina i Europa. Així doncs, la guerra entre aquests dos clans “ha trastornat l’inframon de la regió”, assenyala el reportatge signat per Bojana Jovanović, Stevan Dojčinović i Svetlana Đokić.

Seguir leyendo »

Un cargamento de 200 kilos de cocaína en València enfrenta a dos clanes del crimen organizado montenegrino y provoca 41 asesinatos en toda Europa

Al menos 41 asesinatos en los Balcanes, Alemania, Austria, Holanda, Grecia y España. La disputa entre dos clanes del crimen organizado montenegrino ha degenerado en un reguero de sangre en Europa y el origen es el contencioso que enfrenta a dos facciones por un cargamento de 200 kilos de cocaína en València, según una investigación publicada por el Organized Crime and Corruption Reporting Project

La información, que cita informes de inteligencia, documentos judiciales y fuentes "familiarizadas con la escena criminal balcánica", sostiene que los clanes Kavač y Škaljari, provenientes de una localidad de la costa adriática de Montenegro, trabajaban codo con codo en la importación de cocaína entre América Latina y Europa. Así, la guerra entre estos dos clanes "ha trastornado el inframundo de la región", señala el reportaje firmado por Bojana Jovanović, Stevan Dojčinović y Svetlana Đokić. 

Seguir leyendo »

Oltra estreny el ministre Escrivá perquè l’Ingrés Mínim Vital siga cogestionat entre la Generalitat i el Govern central

La gestió de l’Ingrés Mínim Vital ha obert un camp de batalla nou entre Compromís i el Govern central. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha proposat al ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, que l’Ingrés Mínim Vital (IMV), que preveu aprovar divendres el Consell de Ministres, siga cogestionat per les comunitats autònomes. “Volem que la connexió entre l’IMV amb les comunitats autònomes faça que les famílies tinguen el dret a la inclusió garantit, com diu la Llei de renda valenciana d’inclusió”, assenyala Oltra.

La vicepresidenta ha declarat que una eina tan important com pretén ser l’IMV requereix la coordinació i la participació necessària de les comunitats autònomes, que són les competents en la gestió dels serveis socials. En aquest sentit, addueix Oltra, una prestació com l’IMV o la Renda Valenciana d’Inclusió, que ja s’aplica en la Comunitat, “han d’anar acompanyades d’itineraris d’inclusió elaborats pels professionals dels serveis socials”.

Seguir leyendo »

Oltra aprieta al ministro Escrivá para que el Ingreso Mínimo Vital sea cogestionado entre la Generalitat y el Gobierno central

La gestión del Ingreso Mínimo Vital ha abierto un nuevo campo de batalla entre Compromís y el Gobierno central. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha propuesto al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que prevé aprobar este viernes el Consejo de Ministros, sea cogestionado por las Comunidades Autónomas. “Queremos que la conexión entre el IMV con las comunidades autónomas haga que las familias tengan el derecho a la inclusión garantizado, como dice la ley de Renta Valenciana de Inclusión”, señala Oltra. 

La vicepresidenta ha declarado que una herramienta tan importante como pretende ser el IMV requiere de la coordinación y participación necesaria de las comunidades autónomas, que son las competentes en la gestión de los servicios sociales. En este sentido, aduce Oltra, una prestación como el IMV o la Renta Valenciana de Inclusión, que ya se aplica en la Comunitat, "deben ir acompañadas de itinerarios de inclusión elaborados por los profesionales de servicios sociales".

Seguir leyendo »

Així s’excava una fossa del franquisme en temps de pandèmia del COVID-19

L’experimentat equip d’arqueòlegs i antropòlegs d’Arqueoantro que excava les fosses del franquisme del cementeri de Paterna (València) ja estava bastant acostumat a usar màscares i equips de protecció individual. Amb la pandèmia del COVID-19, els responsables de l’excavació han seguit un protocol per respectar les recomanacions de les autoritats sanitàries en matèria de distància física i han substituït les visites de familiars per vídeos en YouTube per a informar sobre l’avanç de les faenes.

“Amb totes les famílies la nostra faena és oferir-los informació dia a dia”, explica per telèfon a eldiario.es el responsable d’Arqueoantro, Miguel Mezquida. L’excavació, finançada per la delegació de Memòria Històrica de la Diputació de València, es va posposar a causa de les mesures de confinament per la pandèmia del COVID-19. Fa tres setmanes, l’equip va poder iniciar les faenes d’exhumació.

Seguir leyendo »

Así se excava una fosa del franquismo en tiempos de pandemia de la COVID-19

El experimentado equipo de arqueólogos y antropólogos de Arqueoantro que excava las fosas del franquismo del cementerio de Paterna (València) ya estaba bastante acostumbrado a usar mascarillas y equipos de protección individual. Con la pandemia de la COVID-19, los responsables de la excavación han seguido un protocolo para respetar las recomendaciones de las autoridades sanitarias en materia de distancia física y han sustituido las visitas de familiares por videos en Youtube para informar sobre el avance de los trabajos. 

"Con todas las familias nuestro trabajo es ofrecerles información día a día", explica por teléfono a eldiario.es el responsable de Arqueoantro, Miguel Mezquida. La excavación, financiada por la delegación de Memoria Histórica de la Diputación de València, se vio pospuesta debido a las medidas de confinamiento por la pandemia de la COVID-19. Hace tres semanas, el equipo pudo iniciar los trabajos de exhumación. 

Seguir leyendo »