Professora de la Universitat Oberta de Catalunya. Escriptora i Editora.