Professora del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. Membre de l'Observatori del Sistema Universitari.