Educadora social. Portaveu Més Iniciativa + Compromís.