Enginyer tècnic en topografia, llicenciat en dret, llicenciat en ciències polítiques i de l’administració, màster en dret administratiu i de l’administració pública. Tècnic de la laboratori en el Departament d’enginyeria cartogràfica, geodèsia i fotogrametria de la Universitat Politècnica de València des d’octubre de 2000 i director de l’Institut Cartogràfic Valencià des de desembre de 2015.