eldiario.es

9

Síguenos:

Boletines

Boletines

Bernat Sorinas Giménez

Nascut i viscut a Manresa, cuiner a estones i cambrer a d'altres.
Militant de la PAHC Bages, de l'Escola Popular i portaveu de la campanya Obra Social de la PAH

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 1

Festa Major armada

Ja és agost a Manresa. Torna a fer aquella calor que tant ens atabala cada any, el carrer és ben buit. Molta gent de Manresa ja ha fet la maleta i ha fugit, per trobar-se amb la calor d'alguna altra ciutat que de ben segur els semblarà més maca que Manresa. Les manresanes som així, sempre ens queixem de la nostra ciutat, però al final sempre hi tornem. De fet, ens encanta tornar-hi per Festa Major, oi que sí?

La Festa Major ens agrada. Són aquells dies de fer comunitat, d'explicar-nos la vida i de trobar-nos amb aquell amic de l'EGB que ja només veiem per Festa Major. La Festa Major és un espai que, en principi, hauria de ser inclusiu per a totes les manresanes, un espai d'alegria que hauria de servir -idealment- per celebrar la vida. La Festa Major de Manresa la fan avançar nombroses entitats i centenars de persones, que dediquen el seu temps voluntari a vestir la ciutat de colors, aixecant castells, ballant o fent cremar el Nucli Antic amb bèsties i diables. Manresa té una xarxa d'entitats ben forta i compromesa. L'Ajuntament, malauradament, no està a l'altura. És coherent que, mentre les entitats dediquen el seu temps i esforç a omplir d'actes la Festa Major de Manresa, el nostre Ajuntament es dediqui a netejar la cara a empreses de dubtosa ètica que, per contra, enfonsen vides aquí i arreu?

Seguir leyendo »

Recuperar drets entre cadàvers de l'especulació

El mes de febrer passat, la PAH Barcelona va recuperar un edifici propietat de la Sareb (l'anomenat 'banc dolent'). L'edifici restava abdonat des de feia 8 anys. Un cadàver més de l'especulació urbànistica del nostre temps, un cadàver més d'un cementiri que acumula 3'5 milions d'habitatges buits a l'estat espanyol. Les nostres ciutats són espais en decadència, on acumulem habitatges buits, desnonaments i on la propietat de l'habitatge està ens mans dels amos del mercat. Opera l'antiga lògica d'acumulació per despossessió. El parc d'habitatge públic és del tot ridícul, i en un Estat on jurídicament es defensa la propietat privada per sobre dels drets humans, és cada cop més necessària l'autodefensa contra la vulneració constant de drets.

La PAH és, per sobre de tot, autodefensa i recuperació de drets, és l'incoformisme a el "No podem fer res" de l'admnistració pública. Una estratègia d'autodefensa que s'articula per diverses vies complementàries. Per una banda amb la campanya de L'Obra Social de La Pah, amb més de 2.000 persones reallotjades i una trentena de blocs recuperats. L'Obra social, que treballa des de la desobediència cívil, és una campanya que segurirà sent punta de llança de l'accés a un habitatge digne. Per altra banda, la ILP és la pota institucional, que lluita a la trinxera del Parlament de Catalunya per a que aprovi una resolució a favor dels drets d'habitatge aquest mes de juliol. La ILP donarà eines a l'administració pública per acabar amb els desnonaments i movilitzar el parc d'habitatge en mans de la banca i els grans propietaris.

Seguir leyendo »

Recuperar derechos entre cadáveres de la especulación

El pasado mes de Febrero, la PAH Barcelona recuperó un edificio propiedad de la Sareb (el llamado 'banco malo'). El edificio estaba abandonado desde hacía 8 años. Un cadáver más de la especulación urbanística de nuestro tiempo, un cadáver más de un cementerio que acumula 3'5 millones de viviendas vacías en el Estado español. Nuestras ciudades son espacios en decadencia, donde acumulamos viviendas vacías y desahucios, y donde la propiedad de la vivienda está en manos de los dueños del mercado. La lógica antigua de la acumulación de bienes para unos pocos, por la desposesión de derechos para unos muchos. El parque de vivienda pública es ridículo, y en un Estado donde jurídicamente se defiende la propiedad privada por encima de las personas, es cada vez más necesaria la autodefensa contra la vulneración constante de nuestros derechos.

La PAH es, por encima de todo, autodefensa y recuperación de derechos, es el incoformismo al "No podemos hacer nada" de la administración pública. Una estrategia de autodefensa que se articula por varias vías complementarias. Por un lado con la campaña de La Obra Social de la PAH, con más de 2.000 personas realojadas y una treintena de bloques recuperados. La Obra social, que trabaja desde la desobediencia cívil, es una campaña que va a seguir siendo punta de lanza del acceso a una vivienda digna. Por otro lado, la ILP Catalana es la pata institucional que lucha en la trinchera del Parlament de Catalunya para que éste apruebe, en el curso del mes de julio, una resolución a favor de los derechos de vivienda. La ILP dará herramientas a la administración pública para acabar con los desahucios y movilizar el parque de vivienda en manos de la banca y los grandes propietarios.

Seguir leyendo »