Adjunt a la Comissionada de Salut de l'Ajuntament de Barcelona