Llicenciada en filologia àrab, màster en cultures àrab i hebrea, màster en ensenyament de castellà com a llengua estrangera, professora d’espanyol com a llengua estrangera, examinadora DELE i estudiant del Postgrau Interuniversitari en Migracions, CER Migracions UAB-UB