eldiario.es

Síguenos:

Boletines

Boletines

Menú

Javier Lechon

Miembro de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 1

Per què i com volem auditar el deute de la Generalitat

Un deute de 70.000 milions d'euros no és poca cosa per a la Generalitat de Catalunya. El 2015 un de cada quatre euros i mig del pressupost es va destinar a pagar el deute i els seus interessos. Des del 2007 deute públic català s'ha multiplicat per 4,5, en un procés en espiral en el que cada any la Generalitat s'endeuta encara més per poder fer front al deute acumulat. Endeutar-se per pagar deute.

Si al pagament del deute sumem altres compromisos ineludibles com el pagament de peatges a l'ombra i altres finançaments estructurats per la construcció d'infraestructures, en el pressupost resta molt poc marge per a la realització d'un pla de xoc que afronti amb garanties la situació d'emergència social que viu bona part de la població catalana.

Seguir leyendo »

Por qué y cómo queremos auditar la deuda de la Generalitat

Una deuda de 70.000 millones de euros no es poca cosa para la Generalitat de Catalunya. En 2015 uno de cada cuatro euros y medio del presupuesto se destinó a pagar la deuda y sus intereses. Desde 2007 la deuda pública catalana se ha multiplicado por 4,5, en un proceso en espiral en el que cada año la Generalitat se endeuda aún más para poder hacer frente a la deuda acumulada. Endeudarse para pagar deuda.

Si al pago de la deuda sumamos otros compromisos ineludibles como el pago de peajes en la sombra y otras financiaciones estructuradas para la construcción de infraestructuras, en el presupuesto queda muy poco margen para la realización de un plan de choque que afronte con garantías la situación de emergencia social que vive gran parte de la población catalana.

Seguir leyendo »