eldiario.es

9

Síguenos:

Boletines

Boletines

José Juan Sanchis Serrano

Miembro de Acció Ecologista-Agró y portavoz de la plataforma Tanquem Cofrents

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 0

Per un futur renovable

No és cap secret que estem en una època crítica per a les nuclears. El que succeïsca en els pròxims anys determinarà el futur de la indústria nuclear i, per extensió, del sistema elèctric espanyol. D'una banda, la gran majoria de la societat civil i de les forces polítiques representades en el Parlament aposten per liquidar les nuclears quan vencen les seues actuals llicències de funcionament i realitzar una transició ràpida i ordenada a un sistema elèctric 100 % renovable, tal com ja estan fent un ampli grup de països (Alemanya, Suïssa, Bèlgica, Taiwan…). En l'altre bàndol, l'oligopoli elèctric i el govern del PP, que actua al dictat de les grans companyies elèctriques i que pretén prolongar el funcionament d'un parc nuclear envellit i cada vegada més perillós en contra dels interessos generals de la ciutadania a la qual hauria de representar.

En esta línia s'inscriu la recent decisió del ple del CSN, dominat per consellers nomenats pel PP, de permetre que les empreses demanen la pròrroga de les actuals llicències només un any abans de la seua finalització, mentre que la revisió tècnica porta tres anys. És un autèntic despropòsit que va contra el més elemental criteri tècnic o el simple sentit comú, ja que obligarà els treballadors del CSN a revisar ingents quantitats de documentació durant un parell d'anys. Treball que després pot ser inútil si alguna central no renova la seua llicència. Açò constituïx una autèntica malversació de mitjans públics per a afavorir el marge de maniobra de les empreses nuclears, com ha denunciat ASTECSN, l'associació de tècnics del CSN que no són precisament sospitosos de ser antinuclears.

Seguir leyendo »

Por un futuro renovable

No es ningún secreto que estamos en una época crítica para las nucleares. Lo que suceda en los próximos años determinará el futuro de la industria nuclear y, por extensión, del sistema eléctrico español. Por un lado, la gran mayoría de la sociedad civil y de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento apuestan por finiquitar las nucleares cuando venzan sus actuales licencias de funcionamiento y realizar una transición rápida y ordenada a un sistema eléctrico 100 % renovable, tal y como ya están haciendo un amplio grupo de países (Alemania, Suiza, Bélgica, Taiwán…). En el otro bando, el oligopolio eléctrico y el gobierno del PP, que actúa al dictado de las grandes compañías eléctricas y que pretende prolongar el funcionamiento de un parque nuclear envejecido y cada vez más peligroso en contra de los intereses generales de la ciudadanía a la que debería representar.

En esta línea se inscribe la reciente decisión del pleno del CSN, dominado por consejeros nombrados por el PP, de permitir que las empresas pidan la prórroga de las actuales licencias sólo un año antes de su finalización, mientras que la revisión técnica lleva tres años. Es un auténtico despropósito que va contra el más elemental criterio técnico o el simple sentido común, ya que obligará a los trabajadores del CSN a revisar ingentes cantidades de documentación durante un par de años. Trabajo que después puede ser inútil si alguna central no renueva su licencia. Esto constituye una auténtica malversación de medios públicos para favorecer el margen de maniobra de las empresas nucleares, como ha denunciado ASTECSN, la asociación de técnicos del CSN que no son precisamente sospechosos de ser antinucleares.

Seguir leyendo »