Arquitecta a Crearqció Coop. V. Màster en Ciutat i Urbanisme (UOC).