Consejera del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.