Doctora en Dret, licenciada en Dret i en Ciència Política, especialitzada en anàlisi de polítiques publiques, i en afers europeus. Amb llarga trajectòria com a professora a la Facultat de Dret i Ciència Politica i de la Administració a la Universitat de València, visitant a universitats estrangeres i autora de publicacions científiques sobre l´origen i tranformacions de les polítiques publiques a l´Estat de Benestar. Ha impulsat la Direcció General de Finançament i Fons Europeus des de l´inici del Govern del Botànic. Funcionària de carrera, Tècnico Superior de la Generalitat Valenciana.