Mediadora i coordinadora dels projectes d'intervenció social per a l'empoderament de les dones gitanes de la Fundació Surt al barri de La Mina, des de fa més de 15 anys. També és la presidenta de l'associació de dones gitanes Veus Gitanes, una organització dedicada a treballar per l'empoderament de les dones gitanes i el reconeixement de la cultura gitana