Candidato a la alcaldía de Esquerra Unida València Ciutat.