Doctora en ciències polítiques i activista feminista