Responsable de Camps de Solidaritat de SETEM Catalunya