Lingüista especialitzada en Sociolingüística. Formada a les universitats del País Basc, Uviéu, Lleida i Jaume I, en l'actualitat es troba finalitzant la seua tesi doctoral sobre plurilingüisme i equitat de llengües en el sistema educatiu asturià. També treballa una altra línia de recerca: la normalització de les llengües minoritàries a través dels mitjans de comunicació. També ha cursat metodologies per a l'anàlisi de la ciutat (metodologies per a processos participatius) i cursos de Models de participació ciutadana. Secretària de Participació de Podem Castelló de la Plana.