Galicia Opinión y blogs

Sobre este blog

Este blog es el espacio de opinión y reflexión de elDiario.es en Galicia.

Francia nuclear, 'esverdeada'

Sobre este blog

Este blog es el espacio de opinión y reflexión de elDiario.es en Galicia.

O asunto da declaración/inclusión na enerxía verde á producida en centrais nucleares, sen ser un tema rematado, é pouco debatido. Entretidos coas vacinas do tenista e da conduta dilettante do Estado Australiano (digamos que se arrandeou máis do debido), os temas verdadeiramente relevantes para o noso futuro vital van pasando por tras do escenario. É sabido que na UE todo o que interesa en termos económicos é regulamentado, unhas veces de forma interpretábel e outras en forma hipertrofiada, até o absurdo. Regulaméntase minuciosamente o que interesa aos que teñen vara alta na UE e aos que chegan a gozar de representación directa dos seus intereses. No caso das orientacións de uso do capital financeiro, dáse total atención por parte dos órgaos de goberno da UE. Trátase de usar os fondos comunitarios disponíbeis mediante criterios fiábeis para os intermedirios financeiros afeitos a ter garantías dabondo fronte aos seus clientes, tanto os favorecidos como os discriminados. Os orientadores/prescritores de usos financeiros do capital son os primeiros interesados en posuíren o que se denominou taxonomía europea de proxectos con etiqueta ecolóxica.

Todo comezou coa elaboración do denominado Regulamento de Taxonomía Europea (R UE 2020/852), coa intención de se constituír en faro orientador e clasificador do uso financeiro do capital. Os criterios de investimento en proxectos verdes virían marcados como: "a taxonomía da UE é unha linguaxe común que poderán utilizar inversores e empresas para determinar as oportunidades de investimento en proxectos e actividades económicas que aporten unha contribución sustancial aos obxectivos climáticos e ambientais e axudará a orientar as súas operacións cara á sostenibilidade. Unha vez completa facilitará a etiqueta e desenvolvemento de estándares para os produtos financeiros ecolóxicos". Os obxectivos están ben determinados: mitigación e adaptación ao cambio climático, uso sustentábel de recursos hídricos, transición cara á economía circular, prevención e control da contaminación e protección e recuperación da biodiversidade e os ecosistemas. Mais o camiño que aparentemente tiña comezado con tanta sensatez e capacidade orientadora perdeu a cabeza no último día do ano pasado, coa declaración francesa de marca de intencións no sentido de incluír nucleares e eléctricas de gas nos investimentos ecolóxicos. Foi tal o escándalo que a propria presidenta da Comisión Europea tomou as rédeas do proceso posterior á entrada en vigor do Regulamento citado, sendo precisa a concreción dos aspectos técnico-concretos a través de Actos delegados da Comisión, co conseguinte control político directo. É dicer, se dos traballos técnicos encomendados á Plataforma de Finanzas Sostíbeis (que reemprazou ao Grupo de Expertos técnicos en Finanzas Sostíbeis) se ditamina que a enerxía nuclear é ecolóxica, démonos por perdidos porque politicamente están asegurados os votos suficientes para sacar adiante a proposta, por moi estrafalaria, carpetovetónica ou disparatada que nos poida parecer.

Certamente Francia pon, máis unha vez, os seus intereses industriais, xeoestratéxicos e reputacionais por diante de calquer outra razón e consideración. Francia é o Estado de toda a Terra con maior potencia nuclear instalada en proporción ao seu tamaño, con intereses do capital público directamente incardinado nesta industria e coa pretensión da gloria pasada de seguir figurando na historia da técnica nuclear propria con independencia dos USA. O xeneral De Gaulle podería seguir sentíndose orgulloso dos seus compatriotas. A “grandeur” está a salvo. Os viciños, en cambio, non sabemos se estaremos igual de seguros.

Descubre nuestras apps