eldiario.es

9

Síguenos:

Boletines

Boletines

Álvaro Porro

Cofundador de opcions.org y de estarter.cat. Director Otras Economías y Proximidad de Barcelona Activa

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 3

Què són les #AltresEconomies?

En general el debat sobre el model macroeconòmic en les institucions o els grans mitjans es desenvolupa entre el pol del neokeynesianisme de base socialdemòcrata i el pol neoliberal proausteritat. Però més enllà d'aquest imprescindible debat macro existeixen realitats d'importància creixent que no quadren fàcilment en aquest tauler. Em refereixo a tot el fenomen de construcció i innovació socioeconòmica transformadora que a nivell de quantitat té un pes limitat tot i que creixent. És difícil d'acotar i mesurar però estimacions recents assenyalen que l'economia social i solidària representa el 7% del PIB de l'economia de Barcelona a partir de 4.600 entitats i empreses.

Qualitativament, sobretot en àmbits locals, el seu pes específic és encara més gran. De fet diverses de les apostes municipalistes de canvi que governen les han incorporat en les seves àrees i programes de promoció econòmica i desenvolupament local.

Seguir leyendo »

¿Qué son las #OtrasEconomías?

En general el debate sobre el modelo macro económico en las instituciones o los grandes medios se desarrolla entre el polo del neokeynasianismo de base socialdemócrata y el polo neoliberal proausteridad. Pero más allá de este imprescindible debate macro existen realidades de importancia creciente que no cuadran fácilmente en este tablero. Me refiero a todo el fenómeno de construcción e innovación socieconómica transformadora que a nivel de cantidad tiene un peso limitado aunque creciente. Es difícil de acotar y medir pero recientes estimaciones señalan que la economía social y solidaria representa el 7% del PIB de la economía de Barcelona a partir de 4.600 entidades y empresas.

Calitativamente, sobre todo en ámbitos locales, su peso específico es aún mayor. De hecho varias de las apuestas municipalistas de cambio que gobiernan las han incorporado en sus áreas y programas de promoción económica y desarrollo local.

Seguir leyendo »