Advocada penalista i Directora de Litigi d'Irídia -  Centre per la Defensa dels Drets Humans