eldiario.es

9

Síguenos:

Boletines

Boletines

Berta Francàs

Vilada (1987), periodista per la UAB. Llicenciada en Criminologia per l'UB, Màster en Direcció Estratègica de la Comunicació i l'Empresa per la uVic-Universitat Central de Catalunya i membre del Grup de Periodistes Ramon Barnils.

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 6

Populisme punitiu als titulars de successos

"Onada de robatoris al barri d'Hortaleza"; "Un marroquí sembra el pànic al metro de Bilbao al crit de 'Al·là'"; "Una parella s'atrinxera al seu habitatge per evitar ser desnonada"; "Sorpresa quan robava roba acompanyada de 3 menors" ; "Immigrants algerians sembren el pànic als carrers de Melilla"; "Inquietud veïnal per l'onada de robatoris";"Un lladre atemoreix una urbanització de Pineda de Mar", "La Guardia Civil deté a tres persones per plantar marihuana"...

Aquests són només alguns dels titulars que podem trobar als mitjans de comunicació. La tasca pedagògica d'un determinat Periodisme ara mateix rema en contra del que hauria de ser, aquella idea llunyana de transformació social a la qual moltes volíem contribuir en començar la carrera. Sembrem la por amb el tractament dels successos, l'espectacularitat prima per sobre de l'anàlisi i obviem per complet els principis del nostre propi Codi Deontològic a l'hora d'informar de manera acurada i precisa; evitar perjudicis per informacions sense prou fonament; respectar el dret a la privacitat; salvaguardar la presumpció d'innocència i la dignitat de les persones, i la seva integritat física i moral, entre d'altres.

Seguir leyendo »

Populismo punitivo en los titulares de sucesos

"Ola de robos en el barrio de Hortaleza"; "Un marroquí siembra el pánico en el metro de Bilbao al grito de 'Alá'"; "Una pareja se atrinchera en su vivienda para evitar ser desahuciada"; "Sorprendida cuando robaba ropa acompañada de 3 menores"; "Inmigrantes argelinos siembran el pánico en las calles de Melilla"; "Inquietud vecinal por la ola de robos"; "Un ladrón atemoriza una urbanización de Pineda de Mar", "La Guardia Civil detiene a tres personas por plantar marihuana" ...

Estos son sólo algunos de los titulares que podemos encontrar en los medios de comunicación. La tarea pedagógica de un determinado Periodismo rema en contra de lo que debería ser, aquella idea lejana de transformación social en la que muchas queríamos contribuir al empezar la carrera. Sembramos el miedo en el tratamiento de los sucesos, prima la espectacularidad por encima del análisis y hacemos dejación completa de los principios de nuestro propio Código Deontológico para informar de manera cuidadosa y precisa; evitar prejuicios con informaciones sin suficiente fundamento; el respeto al derecho a la privacidad; salvaguardar la presunción de inocencia y la dignidad de las personas, y su integridad física y moral, entre otros.

Seguir leyendo »