eldiario.es

Síguenos:

Boletines

Boletines

Menú

Dolors Sabater

Alcaldesa de Badalona

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 9

Cap a una Xarxa de Municipis per l’economia social i solidària

En aquesta època de crisi i de transició, en què les polítiques públiques de promoció econòmica i d’ocupació aplicades fins ara es revelen insuficients, és l’hora d’explorar un nou model de desen­volupament territorial que mobilitzi millor els recursos endògens i prioritzi les dimensions socials, ambientals i humanes de l’economia a fi de resoldre més eficaçment les necessitats de la ciuta­dania.

El fet que les iniciatives de l’anomenada economia social i solidària neixin per l’empenta dels mateixos veïns i veïnes, no prioritzin el lucre sinó la satisfacció de necessitats i la utilitat social, s’organitzin de manera democràtica i actuïn amb compromís social i ambiental les fa especialment indicades per ser un bon aliat per impulsar des dels ajuntaments i altres ens locals aquest nou model de desenvolupament territorial.

Seguir leyendo »

Hacia una Red de Municipios por la economía social y solidaria

En esta época de crisis y de transición, en el que las políticas públicas de promoción económica y de empleo aplicadas hasta ahora se revelan insuficientes, es la hora de explorar un nuevo modelo de desarrollo territorial que movilice mejor los recursos endógenos y que priorice las dimensiones sociales, ambientales y humanas de la economía a fin de resolver más eficazmente las necesidades de la ciudadanía.

El hecho de que las iniciativas de la llamada economía social y solidaria nazcan por el empuje de los vecinos y vecinas, que no prioricen el lucro sino la satisfacción de necesidades y la utilidad social, que se organicen de manera democrática y actúen con compromiso social y ambiental, las hace especialmente indicadas para ser un buen aliado para impulsar desde los ayuntamientos y otros entes locales este nuevo modelo de desarrollo territorial.

Seguir leyendo »

La revolució municipalista està en marxa

El que ha passat a Badalona sorprèn. Semblava impossible però s’ha aconseguit. Crida l’atenció que un govern d’alta pluralitat i en minoria pugui consolidar la seva cohesió i posar-se d’acord per tirar endavant un programa comú amb força i empenta. Treball en equip, transversalitat i transparència són conceptes que semblen incompatibles amb la clàssica cultura partidista, però són identificatius d’aquest govern tan divers i tan plural de Badalona: 5 electes de Guanyem Badalona en Comú (una plataforma que agrupa persones a títol individual, associacions, entitats i moviments socials, i a la que formacions com la CUP, Podem, Comunistes.cat, els Verds i el Procés Constituent donen suport), 3 electes d’ERC-Avancem-Més i 2 electes d’ICV-EUiA. Punt de trobada entre independentistes i federalistes, punt de trobada entre nova política i partits amb història. Una resposta responsable al mandat del poble, un poble que demana aquest canvi. Quan vam començar a negociar per construir aquest govern alternatiu a molta gent li semblava impossible posar d’acord tanta diversitat. Però ho hem fet, i afrontem un mandat basat en els acords de programa, en els objectius, posant les persones al centre de la política, convertint a les persones en l’autèntic subjecte polític. Als més escèptics els parlo de la samfaina, un plat exquisit que es cou a foc lent, un conjunt harmònic on la diversitat dels seus ingredients és totalment identificable. Governar d’una altra forma, superant partidismes en benefici del bé comú. Aquesta és l’autèntica nova política que estem fent a Badalona.

Les passades eleccions municipals han suposat l’inici d’un procés de profundes transformacions. Una revolta constructiva del poble, d’un poble que en els darrers anys ha pres el carrer i que ara pren les institucions. Un poble que diu prou, indignat per una política que ni es feia des del poble ni amb el poble i, molts cops, ni tan sols pensant en el poble i que reclama el seu dret a decidir. Un poble que estava cansat d’una política massa allunyada del seu autèntic sentit, una política que ni comptava amb el poble ni buscava el bé comú. Quan van començar a sorgir les candidatures ciutadanes de ruptura, i dèiem que aquestes eleccions serien un punt d’inflexió, com ho havien estat les municipals de 1931, i que es podia tornar a guanyar els ajuntaments pel poble, molta gent s’ho mirava incrèdula. Ara, mirant enrere, es confirma que teníem raó. Arreu la transformació es posa en marxa. És el vot de l’esperança. La radicalitat democràtica és possible. El repte és gran i ara ha arribat l’hora de concretar-lo. L’hora de que l’acció política comenci a transformar i generi canvis palpables.

Seguir leyendo »

La revolución municipalista está en marcha

Lo ocurrido en Badalona sorprende. Parecía imposible pero se ha conseguido. Llama la atención que un gobierno de alta pluralidad y en minoría pueda consolidar su cohesión y ponerse de acuerdo para sacar adelante un programa común con fuerza y empuje. Trabajo en equipo, transversalidad y transparencia son conceptos que parecen incompatibles con la clásica cultura partidista, pero son identificativos de este gobierno tan diverso y tan plural de Badalona: 5 electos de Guanyem Badalona en Comú (una plataforma que agrupa a personas a título individual, asociaciones, entidades y movimientos sociales, y a la que formaciones como la CUP, Podemos, Comunistes.cat, los Verdes y el Procés Constituent apoyan), 3 electos de ERC-Avancem-Més y 2 electos de ICV-EUiA. Punto de encuentro entre independentistas y federalistas, punto de encuentro entre nueva política y partidos con historia. Una respuesta responsable al mandato del pueblo, un pueblo que pide este cambio. Cuando empezamos a negociar para construir este gobierno alternativo a mucha gente le parecía imposible poner de acuerdo tanta diversidad. Pero lo hemos hecho, y afrontamos un mandato basado en los acuerdos de programa, en los objetivos, poniendo las personas en el centro de la política, convirtiendo a las personas en el auténtico sujeto político. A los más escépticos les hablo de la samfaina, un plato exquisito que se cuece a fuego lento, un conjunto armónico donde la diversidad de sus ingredientes es totalmente identificable. Gobernar de otra forma, superando partidismos en beneficio del bien común. Esta es la auténtica nueva política que estamos haciendo en Badalona.

Las pasadas elecciones municipales han supuesto el inicio de un proceso de profundas transformaciones. Una revuelta constructiva del pueblo, de un pueblo que en los últimos años ha tomado la calle y que ahora toma las instituciones. Un pueblo que dice basta, indignado por una política que ni se hacía desde el pueblo ni con el pueblo y, muchas veces, ni siquiera pensando en el pueblo y que reclama su derecho a decidir. Un pueblo que estaba cansado de una política demasiado alejada de su verdadero sentido, una política que ni contaba con el pueblo ni buscaba el bien común. Cuando empezaron a surgir las candidaturas ciudadanas de ruptura, y decíamos que estas elecciones serían un punto de inflexión, como lo habían sido las municipales de 1931, y que se podía volver a ganar los ayuntamientos para el pueblo, mucha gente lo miraba incrédula. Ahora, mirando atrás, se confirma que teníamos razón. En todas partes la transformación se pone en marcha. Es el voto de la esperanza. La radicalidad democrática es posible. El reto es grande y ahora ha llegado la hora de concretarlo. La hora de que la acción política comience a transformar y genere cambios palpables.

Seguir leyendo »