Consellera de Justicia de la Generalitat de Catalunya