Conseller de Interior del Govern de la Generalitat.