Joan Subirats, és Dr. en Ciències Econòmiques, catedràtic de Ciència Política i investigador i responsable del Programa de Doctorat de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. És especialista en temes de governança, gestió pública i en l’anàlisi de polítiques públiques i exclusió social, així com en problemes d’innovació democràtica, i societat civil, temes en els que té publicats nombrosos llibres i articles. Col.labora habitualment a diversos mitjans de comunicació.El seus darrers llibres com autor, coautor, editor o coeditor són: Análisis y gestión de políticas públicas, Ariel, Barcelona, 2008; Otra sociedad ¿Otra política?, Icaria, 2011; Repensar las políticas urbanas, Diputació de Barcelona, 2012